Ammakko

Ammakko on kylä Halikossa Halikonjoen länsipuolella. Kylän eteläosa on alavaa peltomaisemaa ja pohjoisosa soista mäkialuetta. Kylä on säilyttänyt isojakoa edeltävän tiivin kyläasutuksen. Kylän pohjoispuolella ovat Karkujanoja ja E18-moottoritie.

Ammakko on perustettu viimeistään 1200-luvulla, sillä se on kuulunut suomalaisen vero-oikeuden piiriin. Kylä on ollut alueen merkittävimpiä, mistä kertoo muun muassa se, että yksi Halikon kolmesta yökunnasta on ollut Ammakko, ja myöhemmin kylässä on ollut kolme isoa ratsutilaa. Kuninkaantien varressa on ollut useita kylän torppia. Ennen kylässä oli myös Halikonjoen ylittävä silta. Nykyisin kylä on hiljentynyt ja pienentynyt ja sen eteläosiin on rakennettu omakotitaloja.

Lähteet

  1. a b c Halikon kulttuuriympäristö ja arvot, s. 14. Turun maakuntamuseon Sarakum-projekti. Turun maakuntamuseo, 2005.
  2. Kallio, Väinö Johannes: Halikon historia, s. 26–27. Forssa: Halikon seurakunta ja kunta, 1930.