Heikkilä (Perniö)

Heikkilä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä on Etelä-Perniölle tyypillinen suuren maatilan ympärille syntynyt kylä.

Heikkilä sijaitsee Perniönjoen alajuoksulla joen pohjoispuolella Laukan ja Viipurinkartanon välissä. Heikkilän pohjoispuolella ovat Provani ja Suomenniitty. Heikkilä erottuu selvästi peltomaiseman keskellä kohoavalta mäeltä.

Heikkilä on erotettu Viipurinkartanosta omaksi kyläkseen. Heikkilä oli yksinäistila ja ratsutila 1700-luvulle saakka, kunnes se ostettiin ensin perinnöksi ja sitten jaettiin kahtia. Kylän kantatilat Alastalo ja Ylöstalo sijaitsevat yhä kylänmäellä isojaon aikaisilla paikoillaan. Kylään lohkottiin useampi tila 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, joista osa on myöhemmin liitetty takaisin kantatiloihin. Kylän läpi rakennettiin 1950-luvun aikana kaksi tietä. Toinen Laukkaan ja toinen joen yli Soukkaan. Tiet paransivat Heikkilän kulkuyhteyksiä huomattavasti, mutta kylä on säilynyt pienenä maanviljelysyhteisönä.

Lähteet

  1. a b Turun maakuntamuseon Sarakum-projekti, Perniön kulttuuriympäristö ja arvot, s. 75. Turun maakuntamuseo, 2005. Teoksen verkkoversio.