Hermannin koulu

Hermannin koulu

Hermannin koulu on yksi Salon viidestä yläasteesta. Oppilaita tulee osasta Saloa sekä entisistä Kiskon, Muurlan, Kiikalan ja Perttelin kunnista. Hermannin koulussa toimii kielipainotteisia luokkia. Oppilaita on noin 500.

Hermannin koulussa opiskellaan nelijaksojärjestelmässä (lukuvuosi on jaettu neljään 9–10 viikon jaksoon). Koulussa toimii oppilaskunta, johon kuuluu kaikki yläkoulun oppilaat. Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yksi jäsen jokaiselta luokalta. Koulussa on tukioppilaita, jotka pyrkivät lisäämään koulun hyvinvointia.

Ennen samassa rakennuksessa toimi myös Hermannin lukio, joka yhdistyi Laurin lukion kanssa Salon lukioksi syksyllä 2005.

Koulun rakennus sijaitsee Torikadulla, mutta vuoden 2018 keväästä vuoden 2021 kesään koulu toimi Ylhäistentiellä entisen Turun ammattikorkeakoulun tiloissa Torikadun tilojen sisäilmaongelmien vuoksi. Koulu muutti takaisin Torikadulle kesällä 2021, kun koulun remontti valmistui.

Aiheesta muualla