Hulvela

Hulvela on kylä Länsi-Halikossa. Kiilamaisen lounas–kaakko-suuntaisen kylän rajanaapureita ovat Seppälä, Korvenpää ja Ruska. Yhteinäinen kyläalue on kehittynyt Hajalantien varrelle, ja se on käytännössä kasvanut naapurikyliensä kanssa yhteen. Rakenteeltaan Hulvela on perinteinen rivikylä.

Hulvela on myöhäiskeskiajan uudisasutuskylä. Ensimmäinen maininta siitä on vuodelta 1540. Kylällä on kaksi alkuperäistä kantatilaa, puustellina toiminut Isotalo ja Vähätalo. Isotalon torppa Hakala itsenäistyi 1830-luvulla, ja siitä tehtiin kylän kolmas kantatila. Kylän tilaluku kasvoi harppauksin torpparilain ja siirtoväen asuttamisen aikoina. Kylän vanhat tilat ovat edelleen asutettuina ja muodostavat historiallisesti arvokkaan ympäristön.

Lähteet

  1. a b Halikon kulttuuriympäristö ja arvot, s. 38. Turun maakuntamuseon Sarakum-projekti. Turun maakuntamuseo, 2005.