Immala

Immala on perinteinen maatalousvoittoinen mäkikylä

Immala on kylä Halikon eteläosissa. Kylää rajaavat pohjoisesta Tytynoja ja idästä Immalanjoki. Lännessä ovat Laiterla ja Suppala ja etelässä Vartsala. Lisäksi Immalalla on pieniä irrallisalueita lännempänä. Kylän asutus sijaitsee teiden varsilla metsäisillä mäillä, joita ympäröivät pellot. Tytynoja ja Immalanjoki virtaavat syvissä uomissaan peltojen poikki.

Immala on perustettu varhaiskeskiajalla, sillä se on kuulunut suomalaisen vero-oikeuden piiriin. Kylän ovat muodostaneet Immalanmäellä sijainneet kaksi kantatilaa: Ylimmäinen ja Alimmainen, jotka olivat myös Ruotsin armeijan ratsutiloina 1700-luvulla. Ne yhdistettiin 1800-luvulla isoksi maatilaksi. Päätilalla oli lukuisia torppia, jotka itsenäistyivät varsin pian torpparilain jälkeen. Siirtoväen asuttaminen synnytti toisen suuren asutusaallon Immalaan.

Lähteet

  1. a b Halikon kulttuuriympäristö ja arvot, s. 44. Turun maakuntamuseon Sarakum-projekti. Turun maakuntamuseo, 2005.
  2. Anna-Liisa Hirviluoto, Kari Pitkänen: Halikon historia I, s. 288. Halikon kunta, 1992. ISBN 952-90-3797-X.