Kannisto (Halikko)

Kannisto on kylä Halikon kunnan keskiosissa Jokikaustan alueella. Kylä on kunnan pienimpiä sekä pinta-alaltaan että asukasluvultaan. Kanniston kaikki kolme tilaa sijaitsevat aivan Jokikaustan tien lähettyvillä Purilanjoen länsipuolella.

Kanniston länsiosa on metsäistä mäki- ja kalliomaisemaa, jonne kylän rakennuskanta on rajoittunut. Itään kuljettaessa maasto laskee loivasti Purilanjokeen ja muuttuu viljelysmaaksi. Kalkkilan kylä on aivan Kanniston vieressä pohjoispuolella ja Jokikaustan tietä etelään päin kuljettaessa tulee pian Mätikkö vastaan.

Pienestä Kannistosta on jäänyt hyvin vähän historiallisia lähteitä, mutta kylä lienee perustettu jo varhaiskeskiajalla, sillä se on kuulunut ns. suomalaisen vero-oikeuden piiriin. Kylässä oli aina 1900-luvulle asti vain yksi tila, josta lohkottiin ennen toista maailmansotaa kummatkin uudet tilat. Vanhaa rakennuskantaa ei ole säilynyt, vaan kylän rakennukset ovat varsin uusia.

Lähteet