Kultola

Kultola on kylä Halikossa. Sen ydinalueet sijaitsevat Ritanmäellä lähellä Halikonjokea. Lisäksi kylään kuuluu erillistä aluetta Hajalassa. Ensimmäinen on Hajalan ja Kuumalan pohjoispuolella, ja sen läpi virtaa Kealanoja. Toinen sijaitsee Talolan ja Ammakon välillä.

Kultola on perustettu viimeistään 1200-luvulla, koska se kuului ns. "suomalaisen veron kyläoikeuteen". 1500-luvulla kylässä oli neljä tilaa, joista kaksi oli rälssejä. Isojako hajotti yhtenäisen kylän, ja vain kylän päärakennus on alkuperäisellä paikallaan. Se on 1820-luvulta.

Kultolasta on kehittynyt kaksi erillistä kyläaluetta, ja Hajalan ja Kuumolan yläpuolella olevalla alueella on lukuisia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia, kuten Vuorelan seurojentalo vuodelta 1936. Alue on kasvanut yhteen Hajalan kanssa ja on osa sen taajama-aluetta.

Lähteet