Lempilä

Lempilä on kylä Halikossa. Kylä sijaitsee pienen mäen päällä Kemiöön vievän Kokkilantien varrella. Syvä Purilanjoenlaakso kulkee kylän länsilaidalla.

Lempilä sijaitsee Halikon vanhimmilla asuinalueilla ja se on perustettu jo varhaiskeskiajalla. Kylän muodostivat kaksi kantatilaa Ylitalo ja Alastalo, jotka ovat olleet kumpikin rälssitiloja. Tiloilla on ollut lukuisia torppia, jotka on lohkottu omiksi tiloikseen 1900-luvun alussa. Vuosisadan puolessa välissä kantatiloista lohkottiin edelleen pieni joukko pientiloja ja alueelle rakennettiin omakotitaloja. Kylän asutus sijaitsee hajanaisesti teiden varsilla metsien reunassa.

Lähteet