Meri-Seppälä

Meri-Seppälä on kylä Salon kaupungissa Varsinais-Suomessa. Kylä sijaitsee Kemiön saaren pohjoispäässä entisen Angelniemen kunnan alueella. Meri-Seppälä koostuu kahdesta tilasta Marttilan ja Tuiskulan kylien välissä.

Meri-Seppälän rakennuskanta sijaitsee kylämäellä, jota ympäröi pellot. Samalla kylämäellä sijaitsee myös Marttilan kantatila, entinen Angelniemen pappila.

Meri-Seppälässä on ollut kyläkantaista asutusta jo ainakin varhaiskeskiajalla, sillä kylä on kuulunut niin sanotun suomalaisen vero-oikeuden piiriin. Meri-Seppälästä on säilynyt huonosti arkistoja, ja ne sekoittuvat usein Halikossa sijaitsevan Seppälän kylän kanssa. Kylä on saanut meri-etuliitteensä vasta myöhemmin.

Lähteet

  1. Halikon kulttuuriympäristö ja arvot, s. 117. Sarakum-projekti. Turun maakuntamuseo, 2005.
  2. Anna-Liisa Hirviluoto, Kari Pitkänen: Halikon historia I, s. 178. Halikon kunta, 1992. ISBN 952-90-3797-X.