Metsäkylä (Perniö)

Metsäkylä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön kirkonkylän lounaispuolella.

Metsäkylä sijaitsee useamman mäkialueen välisessä laaksossa. Kylän pohjoisrajalla virtaa Juottimenoja. Kemiöntie kulkee kyläalueen läpi sen länsilaidalla ja erottaa Nummensyrjän kulmakunnan muusta kylästä. Metsäkylän maatila kylän itälaidalla muodostaa alueellisesti merkittävän rakennus- ja maisemakokonaisuuden.

Metsäkylä on syntynyt viimeistään varhaiskeskiajalla. Vuonna 1540 kylässä on ollut kolme tilaa ja vuonna 1789 kaksi tilaa. Metsäkylän tilat Matitalo ja Lassintalo sekä viereinen Juvelan yksinäistila yhdistettiin 1860-luvulla uudeksi Metsäkylän tilaksi. Uudella tilalla oli kaksi torppaa sekä myöhemmin myös yksi palstatila. Torpat ja palstatila ovat itsenäistyneet 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ja uusi Juvelan talo on lohkottu kylän koilliskulmalle.

Lähteet

  1. a b Turun maakuntamuseon Sarakum-projekti, Perniön kulttuuriympäristö ja arvot, s. 100. Turun maakuntamuseo, 2005.
  2. Kansalaisen karttapaikka Maanmittauslaitos. Viitattu 23.2.2021.