Osala

Osala on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön eteläosassa Perniönjoen varrella.

Osala sijaitsee Perniönjoen länsirannalla Kyynämäen ja Pyhäjoen välissä. Idässä kylää rajaa Perniönjoki ja lännessä moreenimuodostuma, jonka takana on Puopyöli. Osala on Osalan kantatilan muodostama kylä eli yksinäistila. Muuta asutusta kylässä ei nykyään ole. Osalan tila ja viljelty Perniönjokilaakso ovat osa Latokartanon merkittävää kulttuuriympäristöä.

Osala on syntynyt viimeistään varhaiskeskiajalla. Kylästä tosin on löytynyt kaksi rautakautista röykkiöhautaa. Varhaisin maininta Osalasta on vuodelta 1448, jolloin kylä on lahjoitettu kirkolle. Myöhemmin kylä on peruutettu kruunulle ja sen kaksi tilaa, Greuntalo ja Eerikintalo, on myyty perintötiloiksi. Tilat ovat sittemmin yhdistyneet ja Osalaan on vielä liitetty Kyynämäen Nybacka.

Lähteet

  1. a b c Turun maakuntamuseon Sarakum-projekti, Perniön kulttuuriympäristö ja arvot, s. 133. Turun maakuntamuseo, 2005. Teoksen verkkoversio.
  2. Latokartanon historiallinen ympäristö Museovirasto. Viitattu 21.4.2020.
  3. Osala Museovirasto. Viitattu 21.4.2020.