Peksala

Peksala on kylä Salon kaupungin alueella Varsinais-Suomessa. Kylä sijaitsee Kemiön saaren koilliskulmassa entisen Angelniemen kunnan alueella.

Peksala edustaa vanhaa suomalaista asutusta Kemiön saarella. Vakituinen kyläkanta on muodostunut jo varhaiskeskiajalla. 1800-luvulla Peksala oli vauras kylä, jossa toimi tiilitehdas, meijeri, kansakoulu ja ruotsinkielinen maanviljelyskoulu. Vuosisadan loppupuolella kuitenkin kylän omistusoikeudet päätyivät naapurikylään Paatelmaahan. Maanviljelyskoulu lakkautettiin vuonna 1924 ja kansakoulu 1957. Vanhan kantatilan paikalla ei nykyään ole rakennuksia. Kylässä sijaitsee nykyään muutama tila, joista Peksalan maatila on suurin.

Lähteet

  1. Anna-Liisa Hirviluoto, Kari Pitkänen: Halikon historia I. Gummerus, 1992. ISBN 952-90-3797-X.
  2. Reijo Hinkka: Halikon historia II. , 1984. ISBN 951-99607-1-6.