Penttilä (Perniö)

Penttilä on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee Perniön kirkonkylän lounaispuolella.

Penttilän verrattain pieni kyläalue sijoittuu Metsäkylän ja Melkkilän väliin pitkulaisen mäkialueen länsilaidalla. Kylän keskus sijaitsee Metsäkyläntien ja Torpparikulmantien risteyksessä. Penttilän kantatilan lisäksi kylässä on muutamia muita taloja.

Penttilän alueella on ollut asutusta jo esihistoriallisella ajalla. Kylästä on löytynyt useita hautaröykkiöitä. Varsinaisen kylän iän määrittäminen on hankalaa, mutta se on ollut olemassa viimeistään 1200-luvulla. Vanhastaan kylästä käytetty kirjoitusasua Bengtilä. Kylä on muuttunut viimeistään 1700-luvulla yksinäistilaksi. Tilasta itsenäistyi neljä torppaa 1920-luvulla ja sotien jälkeen kylään perustettiin kaksi siirtolaistilaa. Uudempaa asutusta Penttilään ei ole syntynyt.

Lähteet

  1. Kansalaisen karttapaikka Maanmittauslaitos. Viitattu 8.11.2020.
  2. Turun maakuntamuseon Sarakum-projekti, Perniön kulttuuriympäristö ja arvot, s. 101–102. Turun maakuntamuseo, 2005. Teoksen verkkoversio.