Perälä (Halikko)

Perälä on kylä Halikon keskiosissa, suunnilleen Vaskion ja Märynummen välissä. Kylän alueeseen kuuluu laajat metsäalueet Märynummen harjun pohjoispäädystä ja pienet peltoalueet Sahankrotti-nimiseen puroon asti. Salo–Aura -tie kulki aikanaan kylän läpi ennen vuoden 1969 tien suoristamista.

Perälä on uudisasutuskylä, joka on rakennettu 1300- tai 1400-luvulla. Ensimmäinen varma maininta kylästä on vuodelta 1537. Kylässä oli tuolloin neljä taloa. Isojaossa kylän talojen sijainti ei muuttunut, mutta myöhemmin rakennetut asuintalot sijoitettiin etelämmäs. Kylässä oli ennen Sahankrotin varrella vesimylly. Perälä oli yksi Halikon viidestä kylästä, josta Vaskion saha hankki puutavaransa.

Perälässä viljellään edelleen maata, mutta sen niityt on metsitetty. Kylän asutus on kasvusta huolimatta edelleen perinteistä keskittynyttä kyläasutusta.

Lähteet

Viitteet

  1. Hirviluoto, Anna-Liisa & Pitkänen, Kari: Halikon historia I, s. 373. Halikon kunta, 1992. ISBN 952-90-3797-X.