Salon vaakuna

Salon vaakuna vuodesta 2009. Sama vaakuna oli Halikon vaakunana vuosina 1953–2008.

Salon vaakuna on Salon kaupungin heraldinen tunnus. Vaakunan selitys on ”punaisessa kentässä kultatammi ja sakarakoroinen kultalakio, jossa musta sarvi."

Vaakunoiden historiaa

Salon vanha vaakuna

Salon vaakuna vuosina 1949–2008.

Alkuperäinen Salon kauppalalle 24. syyskuuta 1949 vahvistettu vaakuna perustui taidemaalari Jac. Ahrenbergin vuonna 1902 tekemään ehdotukseen. Sen vaakunaselitys kuului seuraavasti: ”Sinisessä kilvessä kultaisella aaltoviivalla uiva hopeinen joutsen ja sen yläpuolella hopeinen lilja; vasemmassa kolkassa oikealta esiin työntyvä haarniskoitu, pistoolia pitelevä käsivarsi. Kilven päällä herttuankruunu.”

Vaakunan uiva joutsen ja Turunkin vaakunassa esiintyvä lilja viittaavat Uskelanjoen varteen syntyneeseen asutukseen. Kolkassa kuvattu haarniskoitu käsivarsi pistooleineen on peräisin Armfelt-aatelissuvun vaakunasta. Uskelan- ja Halikonjokien suistossa sijainnut Joensuun eli Åminnen kartano oli Armfelt-suvun omistuksessa 1780–1900-luvuilla. Salon kauppala perustettiin kartanon maille Uskelanjoen varteen kasvaneesta kauppapaikasta vuonna 1887.

Vaakuna muuttui epäviralliseksi kotiseutuvaakunaksi vuoden 2009 kuntaliitoksen myötä.

Halikon vaakuna

Heraldikko Olof Erikssonin alun perin Halikon kunnalle suunnittelema vaakuna on vahvistettu 12. helmikuuta 1953. Vaakunan sakarakoro viittaa Halikon lukuisiin muinaislinnoihin, joista tunnetuin on rautakautinen Rikalan linnavuori. Lakion sarvi on pitäjässä vaikuttaneen Horn-suvun tunnus. Suvun omistuksessa olivat muun muassa Vuorentaan ja Joensuun kartanot 1300-luvulta lähtien. Tammi oli Halikon tunnuspuu, ja viittaa alueen runsaaseen kasvistoon ja vanhaan kartanokulttuuriin. Vaakuna vahvistettiin uuden Salon kaupungin vaakunaksi vuoden 2009 kuntaliitoksessa.

Salon vanhan vaakunan lilja ja nykyisen vaakunan sarvi esiintyivät myös alueen emäpitäjän Uskelan vaakunassa. Uskela liitettiin Saloon vuonna 1967. Ulkomuodoltaan Salon nykyinen vaakuna muistuttaa ranskalaisen Bougivalin kunnan vaakunaa.

Ehdotukset joutsenvaakunan palauttamisesta

Halikon vaakunan valitsemista uuden Salon kaupungin vaakunaksi vastustettiin jo ennen vuoden 2009 kuntaliitoksen voimaan tuloa. Vuonna 2007 1600 kaupunkilaista allekirjoitti adressin vanhan joutsenvaakunan säilyttämisen puolesta, vedoten vaakunan vaihdosta koituviin kuluihin ja tunnesyihin. Allekirjoittaneiden mukaan vanha vaakuna koettiin sopivampana Salon imagolle kuin Halikon vaakuna.

Vanhan vaakunan palauttamista käsiteltiin lisäksi Salon kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa vuonna 2018. Kaupunginhallitus ei kuitenkaan puoltanut joutsenvaakunan palauttamista sillä perusteella, että se oli kuntaliitoksen jälkeen myönnetty Salo-Uskela Seura ry:n käyttöön. Aloite joutsenvaakunan palauttamisesta raukesi lopulta kaupunginvaltuuston äänestyksessä äänin 44-6.

Galleria

Lähteet

Viitteet
  1. Digitaaliarkisto digi.narc.fi. Viitattu 27.2.2022.
  2. a b c Jussi Iltanen: Suomen kuntavaakunat, s. 32-33. Karttakeskus, 2013.
  3. Digitaaliarkisto digi.narc.fi. Viitattu 27.2.2022.
  4. Ulla Mattsson: 1 600 vaati Salon vaakunaa säilytettäväksi Turun Sanomat. 22.8.2007. Arkistoitu . Viitattu 27.2.2021.
  5. Valtuustoaloite joutsenvaakunan käyttöönotosta 05.11.2018. Salon kaupunki. Arkistoitu 27.2.2022. Viitattu 27.2.2021.