Sormijärvi

Sormijärvi on kylä Salon kaupungin Perniössä. Kylä sijaitsee itäosassa harvaan asutulla alueella.

Sormijärvi sijaitsee kuivuneen ja suoksi muuttuneen Sormijärven itälaidalla. Kylää reunustavat mäet, mutta muutoin kylä on tasaista peltomaata. Asutus on harvaa eikä kaikkia kylän taloja asuteta enää ympärivuotisesti.

Sormijärveltä on tehty löytöjä kivikaudelta ja pronssikaudelta. Puolamäellä ja Varemäellä on pronssikautiset hautaröykkiöt. Itse Sormijärven kylä on perustettu verrattain myöhään, eikä kylää mainita vuoden 1540 veroluettelossa. Kylän kantatilat Sällylä ja Ihala ovat sijainneet nykyisillä paikoillaan 1700-luvusta lähtien. Tiloista itsenäistyi muutamia pientiloja 1900-luvun alussa, mutta uudempaa asutusta kylään ei ole syntynyt.

Lähteet

  1. a b Turun maakuntamuseon Sarakum-projekti, Perniön kulttuuriympäristö ja arvot, s. 188–189. Turun maakuntamuseo, 2005. Teoksen verkkoversio.