Suomen seutukunnat

Suomen aluejako

Seutukunnat (ruots. ekonomisk region) ovat tilastollisia eri kuntien muodostamia aluekokonaisuuksia Suomessa. Jokainen kunta kuuluu johonkin seutukuntaan, joiden muodostamisen perusteena on käytetty kuntien välistä yhteistyötä ja työssäkäyntiä. Saman seutukunnan jäsenkuntien täytyy olla samasta maakunnasta. Aluejako ei ole enää hallinnollinen, vaan tilastollinen, mutta sellaisena voimassa.

Suomen seutukunnat on määritelty työ- ja elinkeinoministeriön aluepoliittisen tukialuejaon perusalueiksi. Työ- ja elinkeinoministeriö myös vuosittain vahvistaa seutukuntajakoon tulevat muutokset. Seutukunnat muodostavat Euroopan unionin tilastollisen aluejakotason LAU 1 (ent. NUTS 4). Vuoden 2021 alusta Suomen kunnat on jaettu 69 eri seutukuntaan. Seutukuntajako on otettu käyttöön vuonna 1994. Osa seutukuntien nimistä on keksitty varta vasten tuota seutukuntaa varten seutukuntajakoa laadittaessa, osa on kyseisten alueiden perinteisiä nimiä, esim. Järviseutu ja Vakka-Suomi.

Työ- ja elinkeinoministeriön määritelmän mukaan seutukuntajako perustuu kuntajakoon ja sitä käytetään tilastollisena aluejakona seurattaessa maakunnan osa-alueiden kehitystä. Seutukuntajako ei ole ollut vuodesta 2014 lähtien enää virallinen aluejako. Vuonna 2018 seutukunnat olivat yksi Suomen tilastotoimessa käytetyistä alueluokituksista.

Yleistä seutukunnista

Seutukunnat muodostuvat joko kaupunkiseuduista, muutamista pienemmistä kaupunkikeskuksista ja niitä ympäröivistä maaseuduista tai maaseutumaisista kunnista. Seutukunnat tekevät yhteistyötä mm. palvelujen tuottamisessa, elinkeinopolitiikassa ja maankäytön suunnittelussa. Seutukunnille ei ole asetettu lakisääteisiä päätöksentekoelimiä eli niissä päättävät kunnat itse. Suomessa monet kunnat ovat siirtäneet valtuustojen hyväksynnällä osan päätöksentekovallastaan seutukuntien toimielimille. Tällaisia toimielimiä ovat mm. kuntayhtymät, kuntien yhteiset lautakunnat sekä seutuvaltuustot. Suomessa seutukunnat saavat myös päättää itse nimistään, mutta seutukuntatunnuksista sopivat sisäministeriö ja Tilastokeskus.

Seutukuntajako kuuluu NUTS-alueluokitusjärjestelmään (ransk. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques; engl. Nomenclature of Territorial Units for Statistics), jota EU käyttää alueelliseen tilastointiin ja aluepolitiikan kohdentamiseen.

NUTS-järjestelmässä ylemmän tason alue jakautuu pienempiin seuraavan tason alueisiin jne. Esimerkiksi Suomessa NUTS 1 -tason muodostavat manner-Suomi ja Ahvenanmaa. Seuraavan NUTS 2 -tason muodostavat Suomen suuralueet ja siitä seuraava NUTS 3 -taso muodostuu maakunnista. Seutukunnat muodostavat NUTS 4 -tason ja yksittäiset kunnat NUTS 5 -tason. Nykyään NUTS 4 -taso on LAU 1 -taso (engl. Local Administrative Units) ja NUTS 5 -taso on LAU 2 -taso.

Jämsän, Kouvolan ja Maarianhaminan seutukunnat ovat ainoat yhdestä kunnasta koostuvat.

Seutukunnat lueteltuina maakunnittain

Vaikka seutukunnat pitäisi NUTS-järjestelmän mukaan esittää suuralueittain ja maakunnittain, on ne tässä lueteltu tutummin pelkästään maakunnittain.

Lapin maakunta

 1. Itä-Lapin seutukunta
 2. Kemi–Tornion seutukunta
 3. Pohjois-Lapin seutukunta
 4. Rovaniemen seutukunta
 5. Torniolaakson seutukunta
 6. Tunturi-Lapin seutukunta

Kainuun maakunta

 1. Kajaanin seutukunta
 2. Kehys-Kainuun seutukunta

Pohjois-Pohjanmaan maakunta

 1. Koillismaan seutukunta
 2. Nivala–Haapajärven seutukunta
 3. Oulun seutukunta
 4. Oulunkaaren seutukunta
 5. Raahen seutukunta
 6. Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
 7. Ylivieskan seutukunta

Etelä-Savon maakunta

 1. Mikkelin seutukunta
 2. Pieksämäen seutukunta
 3. Savonlinnan seutukunta

Pohjois-Karjalan maakunta

 1. Joensuun seutukunta
 2. Keski-Karjalan seutukunta
 3. Pielisen Karjalan seutukunta

Pohjois-Savon maakunta

 1. Koillis-Savon seutukunta
 2. Kuopion seutukunta
 3. Sisä-Savon seutukunta
 4. Varkauden seutukunta
 5. Ylä-Savon seutukunta

Etelä-Pohjanmaan maakunta

 1. Järviseudun seutukunta
 2. Kuusiokuntien seutukunta
 3. Seinäjoen seutukunta
 4. Suupohjan seutukunta

Keski-Pohjanmaan maakunta

 1. Kaustisen seutukunta
 2. Kokkolan seutukunta

Keski-Suomen maakunta

 1. Joutsan seutukunta
 2. Jyväskylän seutukunta
 3. Jämsän seutukunta
 4. Keuruun seutukunta
 5. Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
 6. Äänekosken seutukunta

Pirkanmaan maakunta

 1. Etelä-Pirkanmaan seutukunta
 2. Lounais-Pirkanmaan seutukunta
 3. Luoteis-Pirkanmaan seutukunta
 4. Tampereen seutukunta
 5. Ylä-Pirkanmaan seutukunta

Pohjanmaan maakunta

 1. Pietarsaaren seutukunta
 2. Suupohjan rannikkoseutu
 3. Vaasan seutukunta

Satakunnan maakunta

 1. Pohjois-Satakunnan seutukunta
 2. Porin seutukunta
 3. Rauman seutukunta

Varsinais-Suomen maakunta

 1. Loimaan seutukunta
 2. Salon seutukunta
 3. Turun seutukunta
 4. Vakka-Suomen seutukunta
 5. Turunmaan seutukunta

Etelä-Karjalan maakunta

 1. Imatran seutukunta
 2. Lappeenrannan seutukunta

Kanta-Hämeen maakunta

 1. Forssan seutukunta
 2. Hämeenlinnan seutukunta
 3. Riihimäen seutukunta

Kymenlaakson maakunta

 1. Kotka–Haminan seutukunta
 2. Kouvolan seutukunta

Päijät-Hämeen maakunta

 1. Lahden seutukunta

Uudenmaan maakunta

 1. Helsingin seutukunta
 2. Loviisan seutukunta
 3. Porvoon seutukunta
 4. Raaseporin seutukunta

Ahvenanmaan maakunta

 1. Mariehamns stad
 2. Ålands landsbygd
 3. Ålands skärgård

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


Muutokset seutukunnissa

Suomen seutukunnat vuonna 2000 NUTS 4-numeroituna.

Seutukuntien määrä

Taulukko seutukuntien määristä Suomessa vuosina 1994–2021.

vuosi manner-Suomi Ahvenanmaa yhteensä
1994 86 2 88
1995 86 2 88
1996 86 2 88
1997 83 2 85
1998 83 2 85
1999 83 2 85
2000 83 2 85
2001 79 3 82
2002 79 3 82
2003 79 3 82
2004 77 3 80
2005 74 3 77
2006 74 3 77
2007 74 3 77
2008 74 3 77
2009 69 3 72
2010 68 3 71
2011 67 3 70
2021 66 3 69

Muutokset 1.1.1997

Muutokset 1.2.1998

Muutokset 1.1.2001

Muutokset 1.1.2002

Muutokset 1.1.2003

Muutokset 1.1.2004

Muutokset 1.1.2005

Muutokset 1.1.2007

Muutokset 1.1.2009

Muutokset 1.1.2010

Muutokset 1.1.2011

Muutokset 1.1.2013

Muutokset 1.1.2015

Muutokset 1.1.2016

Muutokset 1.1.2017

Muutokset 1.1.2021

Lähteet

Viitteet

 1. a b Seutukuntajako muuttuu – seutukuntia 69 vuoden 2009 alussa 19.12.2008. Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 10.3.2009.
 2. Aluepoliittiset aluejaot; TEM 10.10.2014 (Arkistoitu – Internet Archive)
 3. a b Seutukunnat 2018. Luokituksen kuvaus. Tilastokeskus. Arkistoitu 15.8.2018. Viitattu 15.8.2018.
 4. Suomen tilastolliset vuosikirjat 1997 ja 1998
 5. Seutukuntamuutoksia 1.1.2010 Tilastokeskus.
 6. Työ- ja elinkeinoministeriö päätti seutukuntajaon muutoksista tem.fi.
 7. Liite: Seutukuntajako maakunnittain 1.1.2013 alkaen tem.fi.

Aiheesta muualla