Suppala

Suppala on kylä Etelä-Halikossa Kokkilantien varrella. Kylä on tunnettu sen eteläosissa sijaitsevasta pirunpellosta ja Suppalan hiidenkirnusta.

Koko kylän asutus on keskittynyt Kokkilantien varteen Koppurimäen itäreunalle. Suppalan eteläosiin kuuluu 81 metriä korkea metsäinen Pirunvuori, jolta löytyy useita jääkauden merkkejä. Mäkien väliin jäänyt alue on niitty- ja viljelysmaata. Niittyalueelta saa kaksi pientä puroa alkunsa, joista toinen laskee Purilanjokeen ja toinen Valttilan läpi Halikonlahteen.

Suppala on halikkolainen varhaiskeskiaikainen kylä, josta ensimmäiset maininnat ovat 1400-luvun alusta, missä mainitaan rälssimies Klemet Suppala. Uuden ajan alussa Suppala kuului kirkolle, jolta se siirtyi Vuorentaan kartanon omistukseen. Kylässä ei koskaan ollut torppia, ja ensimmäiset lohkotilat tulivat vasta 1920- ja 1930-luvuilla. Siirtoväelle kylästä lohkottiin muutama tila. Suppalan asutus kuitenkin alkoi kasvaa vasta 1900-luvun loppupuolella.

Lähteet