Terveystieto

Terveystieto on oppiaine ja sovellettua kansanterveystiedettä, jonka avulla tiedotetaan väestöä terveyteen liittyvistä asioista.

Oppiaine

Terveystieto, aikaisemmalta nimeltään terveysoppi, on peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten kouluaine, jossa käsitellään terveyttä, seksuaalisuutta ja elämää. Terveystieto voidaan käsittää myös terveys- ja seksuaalivalistuksena ja oppimääriin kuuluu perustietoja monista yleisimmistä sairauksista ja päihteistä. Aine antaa myös perustiedot oppilaan oman terveyden hoitamiseen.

Peruskoulussa terveystietoa opetetaan 7.–9. vuosiluokkien aikana yhteensä kolme vuosiviikkotuntia. Lukiossa terveystietoa on yksi pakollinen ja kaksi valtakunnallista syventävää kurssia. Terveystieto on ollut osana ylioppilastutkinnon ainereaalia keväästä 2007 alkaen. Terveysosaaminen koostuu terveystiedoista ja -taidoista sekä terveyteen ja sairauksiin liittyvistä asenteista ja arvoista.

Terveystietoon kuuluvia aiheita ovat muun muassa

Muut tietolähteet

Terveystietoa haetaan myös verkosta. Terveystiedon tuottajia tai välittäjiä ovat mm. lääkäriseura Duodecimin Terveyskirjasto, TerveysInfo, potilas- ja kansanterveysjärjestöt, esimerkiksi Sydänliitto, Diabetesliitto ja syöpäjärjestöt.

TerveysInfo

TerveysInfo on UKK-instituutin ylläpitämä tietokanta Suomessa tuotetusta terveyden edistämisaineistosta. Se on suunnattu terveyden edistämisen asiantuntijoille, opiskelijoille, tutkijoille ja muulle yleisölle. Palvelu sisältää noin 200 eri tuottajan valmistamaa aineistoa terveyden osa-alueista, kuten ravitsemuksesta, liikunnasta ja eri sairauksista.

Tietokantaan tallennetaan tiedot muuan muassa lehtisistä, julisteista sekä AV-aineistosta, joita on tarkoitus käyttää terveysneuvonnan tukena. Kirjoja tai tutkimusraportteja ei sisällytetä tietokantaan.

Hakupalvelun avulla on mahdollista tehdä hakuja muun muassa hakusanoittain, kohderyhmittäin tai aineistotyypin mukaan.

Terveyskirjasto

Terveyskirjasto on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin terveystietopalvelu, joka sisältää tietoa sairauksista, oireista ja niiden omahoidosta.

Terveystieteiden keskuskirjasto

Terveystieteiden keskuskirjasto on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ylläpitämä kirjasto, joka tarjoaa terveystieteiden kirjallisuutta myös verkkopalveluna.

Katso myös

Lähteet

Viitteet

  1. http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,1329,1529 (Arkistoitu – Internet Archive)
  2. http://atlas.nivala.fi/lukio/index.php?mod=sivut&menu=190322&page_id=54 (Arkistoitu – Internet Archive)
  3. Reinikkala ym. (2016), s. 4–5.
  4. Orkovaara ym. (2017), s.4–5.
  5. Antikainen ym. (2017), s.4–5.
  6. http://www.ukkinstituutti.fi/terveysinfo (Arkistoitu – Internet Archive)
  7. https://www.terveyskirjasto.fi/

Aiheesta muualla