Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5)Internet on ehtymätön tietolähde, myös Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5):n osalta. Vuosisatojen ja vuosisatojen mittainen inhimillinen tieto Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5):stä on valunut ja valuu edelleen verkkoon, ja juuri siksi siihen on niin vaikea päästä käsiksi, sillä löydämme paikkoja, joissa navigointi voi olla vaikeaa tai jopa epäkäytännöllistä. Ehdotuksemme on, ettet haaksirikkoutuisi Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5):ää koskevien tietojen mereen ja että pääsisit kaikkiin viisauden satamiin nopeasti ja tehokkaasti.

Tässä tarkoituksessa olemme tehneet jotain, joka menee pidemmälle kuin itsestäänselvyys, keräämällä ajantasaisimmat ja parhaiten selitetyt tiedot Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5):stä. Olemme myös järjestäneet sen niin, että se on helppolukuinen, minimalistisen ja miellyttävän muotoilun ansiosta, mikä takaa parhaan käyttökokemuksen ja lyhimmän latausajan. Teemme sen sinulle helpoksi, jotta sinun tarvitsee vain huolehtia siitä, että opit kaiken Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5):stä! Jos siis olet sitä mieltä, että olemme saavuttaneet tarkoituksemme ja tiedät jo kaiken, mitä halusit tietää Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5):stä, otamme sinut mielellämme takaisin näihin sapientiafi.com:n rauhallisiin meriin, kun tiedon nälkäsi herää uudelleen.

Jako armeijan Bundeswehrin Army rakenteen 5 kuvaa yksiköt armeijan on armeijan rakenteen 5 . Armeijan rakenne 5 viittasi suunniteltuun armeijan jakoon 1990-luvulla. Armeijan rakenne 5 otettiin haltuun vain osittain. Jo vuonna 1993 muutetun geopoliittisen tilanteen takia armeijan rakenne 5: n ottaminen peruttiin ja selkeästi erilaisen "mukautetun" armeijan rakenteen 5 (N) ottaminen aloitettiin. Huomattavin ero suunnitellun armeijan rakenteen 5 ja 4 välillä oli suunniteltu armeijan komentopisteiden yhdistäminen vastaaviin alueellisen armeijan komentopisteisiin . Kun käyttöönotto on ranskalais-saksalainen Brigade , luomassa monikansallisten joukkojen alkoi.

Alustavat huomautukset

Armeijan rakenteen toteuttamisen tila 5

Armeijan rakenne 5 suunniteltiin ja testattiin kylmän sodan puiteolosuhteissa, analogisesti aikaisempien armeijan rakenteiden menettelyjen kanssa ennen vuotta 1990, ja sen oli tarkoitus muodostaa armeijan rakenteen perustan vuonna 1990 alkaneelle vuosikymmenelle. Armeijan rakenne 5 otettiin haltuun vain osittain. Vuosien 1989 ja 1993 välillä, toisin kuin aikaisemmat armeijan rakenteet, uudelleenluokitusta ei toteutettu nopeasti muutamassa kuukaudessa. Jo vuonna 1993 idän ja lännen välisen konfliktin päättymisen jälkeen muuttuneen geopoliittisen tilanteen takia armeijan rakenne 5 otettiin kokonaan pois. Armeijan rakenne 5 oli "mukautettava",

"Säädetty" armeijan rakenne nimettiin armeijan rakenteeksi 5 (N) ( N tarkoittaa "uudelleen säädettyä"). Tarkistettu armeijan rakenne 5 N otti haltuunsa vain hylätyn armeijan rakenteen 5 yksittäiset osat. Pohjimmiltaan, vastaavasta nimityksestä huolimatta, se oli uusi perustavanlaatuinen suunnitelma.

Luettelon rakenne

Armeijan jakautuminen alla lueteltuihin joukkoyksiköihin ottaa pohjimmiltaan huomioon armeijan rakenteen 5 mukaisesti suunnitellun karkean rakenteen Länsi-Saksassa , vaikka sitä ei toteutettaisikaan. Itä-Saksassa luettelossa otetaan huomioon Itä-Saksassa suunniteltu rakenne. Vuoden 1990 jälkeen armeijan rakenne 5: n luokitusperiaatteet siirrettiin hetkeksi Bundeswehrin perustamiseen Itä-Saksaan. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että armeijan rakenne 5: n periaatteet toteutettiin johdonmukaisemmin Itä-Saksassa kuin Länsi-Saksassa. Mahdollisuuksien mukaan lisätään tietoja suunnittelun konkreettisesta toteuttamisesta vuosina 1990-1993. Missä z. Jos esimerkiksi suunniteltua rakennetta ei hyväksytty tässä muodossa (tai se hyväksyttiin vasta vuoden 1993 jälkeen), lisätään vastaava huomautus. Vuoden 1990 jälkeen käyttöön otettu joukkojen vähennys tarkoitti monille yksiköille, että he jatkoivat toimintaansa lyhyen ajan 1990-luvun alussa, mutta eivät enää toteuttaneet uudelleenluokitusta uudeksi rakenteeksi, joka oli tarkoitettu heille armeijan rakenteen 5 suunnitelmissa. Nämä joukot on lueteltava erillisessä osassa, eikä siellä, missä ne alun perin oli tarkoitettu armeijan rakenteessa 5. Kaiken kaikkiaan artikkeli ei sen vuoksi ole edustus armeijan rakenteen 5 alkuperäisestä suunnittelusta eikä edes rakenteesta, joka todella toteutettiin.

Armeijan soveltamisala

Johtuen väestörakenteeseen liittotasavallan Saksan suunnitelmat koko armeijan armeijan rakenne 5 ei ole säädetty mitään merkittäviä muutoksia verrattuna armeijan rakenne 4. Vuoden 1989 lopulla jopa asepalveluksen jatkamista pidettiin välttämättömänä joukkojen voiman säilyttämiseksi. Vain kautta liittymisen kaikkiin Berliinin ja uudelleen käyttöön valtioiden alueella on kuollut Saksan demokraattisen tasavallan että liittotasavallan tekivät koko armeijan (lyhyen aikaa) kasvavat yli tavoite alun perin vuonna armeijan rakenne 5. Kenttäarmeija saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä yhteensä 14 divisioonalla . Tämän lyhyen huippun jälkeen joukkojen määrää vähennettiin ja asepalvelusta voitiin lyhentää. Vuoden 1993 lopussa Saksan armeija oli jo pienempi kuin kylmän sodan lopussa 1980-luvun lopulla.

Ylivoimainen johtajuus

Kolme saksalaista Corps ja alisteinen sotilasjoukot olisi kyse puolustukseen mukaan patukat ja NATO ovat poissa. Vuonna Nato komentorakennetta , operaatioita LANDJUT , NORTHAG ja CENTAG oli suunniteltu. The tarkastaja armeijan alisteinen yksiköt tasolla alkuun armeijan komennon ja kolme alueellista komennot alisteinen joukot jäivät (kun kyseessä on puolustus ) kansallisen komento - että pysynyt liittokansleri ja liittovaltion puolustusministeriö ja yhteinen henkilöstö puolustusvoimien ja armeijan henkilöstö loppupään . Joten tätä aluetta ei integroitu Naton komentorakenteeseen.

Viimeistään vuoteen 1993 mennessä kävi kuitenkin selväksi, että itä-länsi-konfliktin päättymisen jälkeen Länsi- Euroopan yhdennettyä Nato-rakennetta olisi lievennettävä ja kansallisten maavoimien tulisi johtaa kansallista komentohenkilöstöä. Armeijan rakenteessa 5 (N) armeijan komento suunniteltiin Saksan armeijaan , jonka oli siitä lähtien johdettava armeijaa korkeimpana komentohenkilöstönä.

Alueellinen armeija armeijan rakenteessa 5

Alueellinen armeija pysyi osana armeijan armeijan rakenne 5. Puolustuksen sattuessa alueellisen armeijan, toisin kuin kenttäarmeijan, tulisi johtaa kansallisen komentohenkilöstön. Alueellisen armeijan organisaation riippumattomuudesta oli kuitenkin tarkoitus luopua tosiasiallisesti armeijan rakenteen 5 rauhanrakenteessa. Tätä tarkoitusta varten oli suunniteltu, että alueellisen armeijan komentopisteet yhdistetään rauhassa vastaaviin kenttäarmeijan komentopisteisiin. Tämän pitäisi vaikuttaa ainakin kaikkiin johtotasoihin puolustuspiirin komentoihin saakka. Suunniteltu sulautuminen - varsinkin Länsi-Saksassa - ei kuitenkaan viime kädessä ylittänyt niitä lähestymistapoja, jotka olivat kaikkein johdonmukaisimpia sotilaskomentojen sulautumisessa jakoihin ; Näiden fuusioiden oli jatkuttava armeijan rakenteen 5 päättymisen jälkeen, aluksi armeijan rakenteessa 5 (N). Vasta vuosina 1994-1996 - tosiasiallisesti armeijan rakenteen 5 päättymisen jälkeen -, kuten alun perin oli suunniteltu, yksittäiset puolustuspiirikomennot yhdistettiin prikaateihin (vain lyhyeksi ajaksi) . Itä-Saksan joukot olivat muodollisesti osa alueellisen armeijan tapauksessa ennen peruuttamista ryhmä Neuvostoliiton asevoimien Saksassa alle kaksi plus-neljä sopimuksen . Itä-Saksassa vuosina 1990-1993 toteutettiin laajalti luettelo sulautuneista yksiköistä, jotka perustuivat armeijan rakenteen 5 periaatteisiin, mutta eivät muodollisesti muodostaneet kenttäarmeijan yksiköitä.

Armeijan korkein komento

Corps / Territorial Command North

Huomaa: Yhdistetyn pohjoisjoukon / alueellisen komentokunnan perustamista ei saatu päätökseen. Sen sijaan I Corps , LANDJUT , The Alueellinen Command Pohjois ja alueellisen Komento Schleswig-Holstein / sotilaspiirin Command minä edelleen olemassa pitkälti itsenäisesti. Territorialkommando Nordin ja Schleswig-Holsteinin jäljellä olevien sotilasalueen komentojen ja I. Corps / LANDJUTin alueen muiden osastojen yhdistäminen toteutettiin noin vuoden 1994 puolivälissä.

Uusia joukkoja Pohjois-Saksassa

Seuraavia Pohjois-Saksan joukkoyksiköitä ei luokiteltu johdonmukaisesti armeijan rakenne 5: n luokitteluperiaatteiden mukaisesti, joten niitä ei ole lueteltu edellä, ja ne olivat olennaisesti samanlaisia - enimmäkseen alennetuilla joukkojen voimilla - kuten armeijan rakenteessa 4 yllä lueteltujen yksiköiden lisäksi, kunnes suunnitelma alkoi armeijan rakenteesta 5 (N) jatkoi sulautumattomina assosiaatioina. Ei voida todistaa, voidaanko armeijan rakenne 5: n alkuperäisissä suunnitelmissa säätää näiden yksiköiden alistamista yhdistetylle joukolle / alueelliselle komentolle vai yhdistetylle divisioonan / sotilasalueen komentolle:

Corps / Territorial Command South

Huomaa: Yhdistetyn eteläisen joukkueen / alueellisen komentokunnan muodostamista ei saatu päätökseen. Sotilasalueen komentojen ja divisioonien yhdistäminen toteutettiin.

Corps / Territorial Command East

Huomautus: Siihen asti kun sulautettu Corps / Territorial Command East perustettiin vuonna 1991, Itä-Saksan maavoimia hallitsi yhdessä Bundeswehr East Command . Itäisen joukon / alueellisen komentokunnan esikunnan edeltäjä oli idän armeijan komento , joka oli myös Bundeswehrin itäkomennon alainen. Yhdistetyn joukot / alueellinen komento itään ja sotilasalueen komentojen ja divisioonien yhdistäminen toteutettiin vuodesta 1991 lähtien.

Ilmavoimat


kirjallisuus

  • Rolf Clement : Bundeswehrin 50 vuotta . 1955 - 2005. Mittler & Sohn, Hampuri, Berliini, Bonn 2005, ISBN 3-8132-0839-7 (288 sivua).
  • Hans-Jürgen Schraut: Bundeswehrin asevoimien rakenne 1956-1990 . Dokumentaatio osana ydinalan historiaohjelmaa. Tiede- ja politiikkasäätiö, Ebenhausen 1993.
  • Herbert Seifert: Armeijan rakenteet . Julkaisussa: liittovaltion puolustusministeriö, armeijan komentohenkilökunta I 5 (Toim.): Euroopan turvallisuus . Ei. 1999/2000 . Bonn 2000, DNB  962058939 (68 sivua).
  • Reinhard Teuber: Bundeswehr 19551995 . Julkaisussa: Leadership and Troop . nauha 5 . Patzwall, Norderstedt 1996, ISBN 3-931533-03-4 (156 sivua).

nettilinkit

Yksittäiset todisteet

  1. a b Bundeswehrin sijaintitietokanta Saksan liittotasavallassa sekä Bundeswehrin ulkomailla käyttämät harjoitusalueet. Julkaisussa: Sotahistorian tutkimuksen toimiston verkkosivusto . Bundeswehrin sotahistorian ja yhteiskuntatieteiden keskus , Sotahistorian tutkimusvirasto , käynyt 17. helmikuuta 2020 (Teknisistä syistä suorat linkit yksittäisiin hakulausekkeisiin tai hakutuloksiin eivät ole mahdollisia. Käytä yksittäisten osastojen tietoja hakulomakkeella).

Opiniones de nuestros usuarios

Maire Takala

Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5) koskeva artikkeli on täydellinen ja hyvin selitetty. En ottaisi pois tai lisäisi pilkkua., Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5) koskeva artikkeli on täydellinen ja hyvin selitetty

Rosa Huttunen

Isäni haastoi minut tekemään kotitehtäväni käyttämättä lainkaan Wikipediaa, ja sanoin hänelle, että voin tehdä sen etsimällä monilta muilta sivustoilta. Isäni haastoi minut tekemään kotitehtäväni käyttämättä lainkaan Wikipediaa. Onneksi löysin tämän verkkosivuston ja tämä artikkeli Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5) auttoi minua saamaan kotitehtäväni valmiiksi. Olin vähällä mennä Wikipediaan, koska en löytänyt mitään Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5)sta, mutta onneksi löysin sen täältä, koska sitten isäni tarkisti selaushistoriani nähdäkseen, missä olin käynyt. Voitko kuvitella, jos pääsisin Wikipediaan? Onneksi löysin tämän verkkosivuston ja artikkelin Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5)sta täältä. Siksi annan teille viisi tähteä

Karl Välimäki

Erittäin mielenkiintoinen tämä merkintä Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5)., Luulin jo tietäväni kaiken Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5)., Erittäin mielenkiintoinen tämä merkintä Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5)

Jasmin Vuori

Kaltaisilleni, jotka etsivät tietoa Armeijan organisaatio (Bundeswehr, armeijan rakenne 5), tämä on erittäin hyvä valinta.