Allergian hallinta ja hoito

tietotekniikka
Allergiat ovat yleisiä, mutta monelle ne ovat merkittävä haitta elämässä. Allergioiden hoito ja hallinta ovatkin tärkeä osa terveydenhuoltoa. Tässä artikkelissa käsitellään allergian hallintaa ja hoitoa.

Allergian oireet ja diagnosointi

Allergian oireet voivat vaihdella henkilöittäin. Yleisiä allergiaoireita ovat esimerkiksi nenä- ja silmäoireet, ihottuma sekä hengitysteiden oireet. Allergian diagnosointi perustuu lääkärin tekemään allergiatestiin, jossa allergiaa aiheuttavat aineet selvitetään.

Allergian hallinta

Allergioita voidaan hallita lääkityksellä, mutta myös muilla keinoilla. Allergikon kannattaa välttää allergian aiheuttajia ja suosia esimerkiksi allergiaystävällisiä ruoka-aineita. Myös allergialääkkeiden käytöstä kannattaa keskustella lääkärin kanssa. Allergian hallintaan liittyy myös säännöllinen siivous. Allergian aiheuttajia kuten pölypunkkeja ja homeitiöitä on mahdollista välttää säännöllisellä siivouksella ja tehokkaalla ilmanvaihdolla. Allergikolle suositellaankin helposti puhdistettavia pintoja ja säännöllistä imurointia.

Allergialääkkeet

Allergialääkkeet jaetaan yleisesti kahteen ryhmään: allergiaoireita lievittäviin lääkkeisiin sekä ennaltaehkäiseviin lääkkeisiin. Allergialääkkeitä on saatavilla reseptillä ja ilman reseptiä. Allergialääkkeet eivät kuitenkaan poista allergiaa, vaan ne ainoastaan vähentävät oireita. Allergialääkkeitä käytettäessä kannattaa aina noudattaa lääkärin määräyksiä sekä mahdollisia varoitusmerkintöjä.

Immunoterapia allergian hoidossa

Immunoterapia eli allergiarokote on hoitomuoto, jossa allergiasta kärsivä pistää itseään tai saa pistoksia allergian aiheuttajaa sisältävää ainetta. Immunoterapia kestää yleensä useamman vuoden ajan. Immunoterapia on tehokas allergian hoitokeino, mutta sen käytöstä päättää aina lääkäri. Immunoterapia on suositeltava hoitokeino esimerkiksi hengenahdistuksesta kärsiville allergikoille.

Allergian vaikutus elämänlaatuun

Allergia voi vaikuttaa merkittävästi jokapäiväiseen elämään. Se voi esimerkiksi heikentää unen laatua ja aiheuttaa keskittymisvaikeuksia. Allergia voi myös rajoittaa liikkumista ja harrastustoimintaa. Allergiaan liittyvää ahdistusta ja masennusta voidaan hoitaa ulkopuolisen tuen lisäksi myös terapiassa. Allergia ei saisi kuitenkaan estää elämää täysillä elämistä, vaan sen kanssa on opittava elämään.

Allergiatestit ja niiden merkitys

Allergiatesti on tärkeä osa allergiadiagnoosia. Se auttaa selvittämään allergian aiheuttajaa, jolloin allergiaan voidaan löytää sopiva hoitomuoto. Allergiatestit voidaan tehdä veri- tai ihokokeina. Niiden avulla voitaisiin löytää allergiaa aiheuttava tekijä jo ennen oireiden alkamista, mikä helpottaisi allergian hoitoa.

Allergian ehkäisy ja ennaltaehkäisy

Allergian ehkäisy on tärkeä osa allergian hallintaa. Allergiaa ei kuitenkaan voi aina välttää, mutta sen riskiä voidaan vähentää esimerkiksi terveellisellä elämäntavalla ja säännöllisellä siivouksella. Etenkin allergiaystävällinen ruokavalio ja ympäristön puhtaanapito ovat tärkeitä allergian ehkäisyssä. Myös allergioiden hoitoon ja hallintaan liittyvien ohjeiden ja suositusten noudattaminen on tärkeää allergian ennaltaehkäisyssä. Allergian hoidon ja hallinnan avulla allergiasta kärsivä voi saada elämäänsä merkittävän helpotuksen. Allergian hoitamisessa kannattaa aina kuunnella lääkärin neuvoja ja ohjeita.

On tärkeää muistaa, että allergia ei ole este täysipainoiselle elämälle. Oikeanlaisella hoidolla ja hallinnalla allergiaankin voi oppia elämään.