Internet of Things (IoT) - mukana olevien laitteiden verkko

tietotekniikka

Internet of Things, eli lyhyemmin IoT, tarkoittaa laitteiden välistä kommunikaatiota, joka tapahtuu langattoman verkon avulla. IoT on yksi teknologian nopeimmin kasvavista aloista, jonka odotetaan muuttavan radikaalisti tapaa, jolla vuorovaikutamme teknologian kanssa. Puhutaan jopa neljännesvuosisadan teknologiamurroksesta.

Miten IoT toimii?

IoT-laitteiden toiminnan ydinidea on niiden kyky kommunikoida langattomasti keskenään. IoT-laitteita ovat kaikki, jotka voidaan liittää verkkoon, kuten esimerkiksi älykkäät pistorasiat, autot ja kodinkoneet. Nämä laitteet kommunikoivat keskenään keräten tietoa ja lähettäen sen edelleen pilvipalveluihin.

Kun tietoa on saatu kerättyä useamman laitteen toimesta, sitä voidaan käyttää monipuolisesti, muun muassa datan analysoimiseen, automatisointiin ja toiminnan optimointiin. Esimerkiksi älykäs koti, joka hyödyntää IoT-laitteita, voi automaattisesti säätää lämpötilaa, sulkea valot ja hälyttää omistajan puhelimeen, mikäli laitteessa havaitaan poikkeavaa toimintaa.

Miten IoT muuttaa elämäämme?

IoT-laitteiden käytöllä tulee olemaan merkittävä vaikutus elämäämme ja ympäristöömme. Se voi jopa vaikuttaa esimerkiksi liikenteen ja teollisuuden aloihin. Teollisuuslaitokset voivat esimerkiksi kerätä tietoa laitteiden kunnosta ja huollosta, jolloin voidaan välttää tarpeettomia huoltoseisokkeja ja pidentää laitteiden käyttöikää.

Liikenteen saralla IoT voi vaikuttaa monin tavoin. Autoteollisuus on yksi IoT:n suurimpia hyödyntäjiä. Autoissa on nykyään jo lukuisia vaikuttavia sensorilaitteita, jotka mahdollistavat esimerkiksi kuljettajan huomion herättämisen, mikäli hänen toimintansa vaikuttaa haitallisesti liikenneturvallisuuteen.

Mitä riskejä IoT tuo tullessaan?

IoT:n käyttöönotto tuo mukanaan myös riskejä. Yksi suurimmista riskeistä on yksityisyydensuoja, kun tietoja kerätään jatkuvasti ja yhdistetään. Tietoturvariskit ovat myös kasvaneet IoT:n käyttöönoton myötä, sillä laitteet ovat yhteydessä verkossa koko ajan.

Toinen merkittävä ongelma IoT:n kullanajossa on standardien puute, joka vaikeuttaa eri laitteiden yhteensopivuutta keskenään. Lisäksi monet vanhemmat laitteet eivät tue uusimpia protokollia, mikä voi haitata niiden käyttöä.

Johtopäätös

Yhteenvetona voidaan todeta, että IoT on mielenkiintoinen teknologian ala, joka mahdollistaa laitteiden välisen kommunikaation ja tiedonvaihdon langattoman verkon avulla. IoT:n merkittävät mahdollisuudet ovat kuitenkin myös herättäneet huolta yksityisyyden ja tietoturvauhkien kasvusta. On tärkeää turvata tietoisuus riskitekijöistä ja kehittää vastaavia suojausjärjestelmiä. IoT-alan tuomat kehitysmahdollisuudet ovat kuitenkin valtavat, ja sen arvioidaan tulevan muuttamaan ratkaisevasti tapaa, jolla vuorovaikutamme teknologian kanssa.