Kuinka sosiaaliturva toimii?

tietotekniikka
Sosiaaliturva on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Se takaa kansalaisille turvaa ja toimeentuloa eri elämäntilanteissa. Sosiaaliturvan toteutuminen perustuu laajaan lainsäädäntöön ja lukuisiin eri etuuksiin. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten sosiaaliturva toimii ja mitä etuuksia se kattaa.

Sosiaaliturvan tavoitteet

Suomessa sosiaaliturvan tavoitteena on turvata ihmisille toimeentulo ja sosiaalinen hyvinvointi. Tavoitteena on myös tukea ihmisten itsenäistä selviytymistä eri elämäntilanteissa ja ehkäistä syrjäytymistä. Sosiaaliturva on näin ollen tärkeä osa yhteiskunnan turvaverkkoa.

Sosiaaliturvan eri muodot

Sosiaaliturva kattaa useita eri etuuksia ja palveluita, joista tärkeimpiä ovat:
  • työttömyysturva
  • perusturva
  • eläketurva
  • sairaus- ja tapaturmavakuutus
  • vammaisetuuksia
  • lapsiperheiden etuuksia

Työttömyysturva

Työttömyysturva on tärkeä etuus, joka turvaa toimeentulon työttömyyden sattuessa. Työttömyysturvaa voi saada joko peruspäivärahan tai ansiopäivärahan muodossa. Peruspäivärahaa voi hakea henkilö, joka on ollut työttömänä vähintään 26 viikkoa. Ansiopäivärahaa voi saada henkilö, joka on ollut vähintään 52 viikkoa työttömänä ja jolla on ollut vähintään 18 kuukauden ajan työhistoria Suomessa.

Perusturva

Perusturva turvaa ihmisille vähimmäistoimeentulon eri elämäntilanteissa. Perusturvaan kuuluvat esimerkiksi toimeentulotuki ja kansaneläke. Toimeentulotukea voi hakea henkilö, jonka tulot ja muut varat eivät riitä välttämättömiin päivittäisiin menoihin. Kansaneläke on etuus, jota voi saada henkilö, joka ei ole oikeutettu työeläkkeeseen tai muuhun vastaavaan eläkkeeseen.

Eläketurva

Eläketurva turvaa toimeentulon työuran jälkeen. Suomessa on sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmä. Työeläkejärjestelmä perustuu palkansaajan ansaitsemiin eläkepisteisiin, kun taas kansaneläkejärjestelmä kattaa kaikki ne, jotka eivät ole oikeutettuja työeläkkeeseen tai joiden työeläke on matala.

Sairaus- ja tapaturmavakuutus

Sairaus- ja tapaturmavakuutus turvaa ihmisille toimeentulon sairauden tai tapaturman sattuessa. Sairausvakuutus kattaa pääasiassa sairaanhoitokustannukset, kun taas tapaturmavakuutus korvaa tapaturman aiheuttamia kuluja.

Vammaisetuuksia

Vammaisetuuksia ovat muun muassa vammaistuki ja vaikeavammaisten tuki. Vammaistukea voi hakea henkilö, jolla on vähintään vuoden kestänyt sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa työssäkäyntiä tai muuta arkielämää. Vaikeavammaisten tukea voi saada henkilö, jolla on erittäin vaikea ja pitkäaikainen vamma tai sairaus.

Lapsiperheiden etuuksia

Lapsiperheiden etuuksia ovat muun muassa lapsilisä, perhe-etuuksia ja lasten kotihoidon tuki. Lapsilisä on jokaiselle lapsiperheelle maksettava etuus, joka on verotonta tuloa. Perhe-etuuksia ovat esimerkiksi äitiysavustus ja vanhempainraha. Lasten kotihoidon tuki on tukea, jota voi saada alle kouluikäisen lapsen hoitaminen kotona.

Sosiaaliturvan rahoitus ja hallinto

Sosiaaliturvan rahoitus perustuu pääosin verotuloihin. Etuuksien hallinnosta vastaa Kansaneläkelaitos (Kela), joka hoitaa etuuksien hakemisen, maksamisen ja valvonnan. Työeläkkeiden hallinnosta vastaavat Eläketurvakeskus ja työeläkevakuutusyhtiöt.

Yhteenveto

Sosiaaliturva on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Se turvaa ihmisille toimeentulon eri elämäntilanteissa ja ehkäisee syrjäytymistä. Sosiaaliturva kattaa laajan kirjon erilaisia etuuksia ja palveluita, kuten työttömyysturvan, perusturvan, eläketurvan, sairaus- ja tapaturmavakuutuksen, vammaisetuudet sekä lapsiperheiden etuudet. Sosiaaliturvan rahoitus perustuu pääosin verotuloihin ja sen hallinnosta vastaa Kansaneläkelaitos ja työeläkejärjestelmän osalta Eläketurvakeskus ja työeläkevakuutusyhtiöt.