Magneettikentän vaikutus

tietotekniikka

Magneettikentän vaikutus

Magneettikentästä on puhuttu paljon erilaisten terveysvaikutusten kannalta, mutta mitä magneettikenttä oikeastaan on, ja miten se vaikuttaa elimistöömme?

Magneettikenttä voi syntyä esimerkiksi magneetin ympärille tai virtaa johtavan sähkökaapelin ympärille. Magneettikenttä voi olla joko staattinen tai vaihtuva. Staattisessa magneettikentässä magneettikentän voimakkuus ei muutu ajan kuluessa, kun taas vaihtuvassa magneettikentässä voimakkuus muuttuu tietyin väliajoin.

Magneettikentällä on monia erilaisia vaikutuksia kehoomme. Ensinnäkin, se voi vaikuttaa solujen toimintaan. On todettu, että magneettikenttä voi vaikuttaa solukalvojen läpäisykykyyn sekä solujen aineenvaihduntaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että magneettikentän vaikutuksesta kehon solut voivat imeä paremmin ravinteita.

Toiseksi, magneettikenttä voi vaikuttaa hermoston toimintaan. Hermosto käyttää sähköisiä signaaleja kommunikoidakseen kehossa, ja magneettikentän voimakkuus voi vaikuttaa näihin signaaleihin. On havaittu, että magneettikentän vaikutuksesta aivojen toiminta voi muuttua. Esimerkiksi magneettistimulaatio on menetelmä, jota käytetään aivojen toiminnan muokkaamiseen.

Kolmanneksi, magneettikenttä voi vaikuttaa kudosten lämmöntuottoon. Magneettikenttä lisää kudosten liike-energiaa, mikä voi johtaa niiden lämpenemiseen. Tämä on yksi syy siihen, miksi magneettikenttiä käytetään energian lähteenä esimerkiksi lämmityksessä. Tämä voi myös selittää osittain, miksi magneettikenttä voi vaikuttaa kivunlievitykseen.

Neljänneksi, magneettikenttä voi vaikuttaa verenkiertoon. On todettu, että magneettikentällä voi olla myönteisiä vaikutuksia verenkiertoon esimerkiksi vaikuttamalla verisolujen toimintaan.

Viidenneksi, magneettikentällä voi olla vaikutuksia psykologiseen hyvinvointiin. Magneettikenttä voi vaikuttaa aivojen toimintaan ja vaikuttaa näin esimerkiksi mielialaan ja masennusoireisiin.

Kaiken kaikkiaan magneettikentällä on siis monia erilaisia vaikutuksia kehoomme. On tärkeää kuitenkin muistaa, että magneettikentän vaikutukset voivat vaihdella suuresti sen voimakkuudesta, kehon altistumisajasta ja altistumistavasta riippuen. Lisäksi, kun kyseessä ovat magneettikentän myönteiset vaikutukset, on syytä muistaa, että magneettikenttä ei ole mikään yleislääke eikä sen käyttöä tule aloittaa ilman lääkärin suositusta.