Matkailu ja maantiede

tietotekniikka

Matkailu on ihmisten liikkumista paikasta toiseen vapaa-ajan tai virkistäytymisen tarkoituksessa. Maantiede taas tutkii maapallon ilmiöitä ja ihmisen toimintaa niillä. Näiden kahden tieteenalan yhdistyminen on mielenkiintoinen ja hyödyllinen tapa ymmärtää maailmaa sekä matkailijan että tutkijan näkökulmasta.

Matkailukeskukset

Matkailukeskukset ovat alueita, jotka ovat erikoistuneet matkailuun ja siihen liittyvään toimintaan. Ne sijaitsevat useimmiten kauniilla paikoilla, kuten metsissä, järvien tai meren rannoilla tai vuorilla. Matkailukeskukset voivat tarjota monipuolisia palveluita, kuten majoitusta, ruokailua, aktiviteetteja ja kulttuuritapahtumia. Esimerkkejä suomalaisista matkailukeskuksista ovat Levi, Ylläs, Ruka ja Saariselkä.

 • Majoitusmahdollisuudet: hotellit, mökit, hostellit
 • Ruokailu: ravintolat, kahvilat
 • Aktiviteetit: hiihto, laskettelu, patikointi, kalastus, pyöräily
 • Kulttuuritapahtumat: musiikki- ja teatterifestivaalit, näyttelyt

Ekoturismi

Ekoturismi on matkailua, jossa pyritään minimoida matkailun ympäristövaikutukset ja tukea paikallisia ihmisiä ja kulttuureja. Ekoturismiin liittyy paljon vastuullisuutta ja kestävää kehitystä korostavia arvoja. Ekoturisti matkustaa usein poikkeuksellisiin ympäristöihin, kuten sademetsiin, aavikoille tai arktisille alueille, ja haluaa samalla oppia niissä elävien eläinten ja kasvien sekä ihmisten kulttuurista tavasta elää.

 • Ympäristöystävälliset majapaikat: kestävät rakennus- ja energiaratkaisut, jätehuolto
 • Vastuullinen käyttäytyminen: jätteiden vieminen asianmukaisesti, eläinten ja kasvien kunnioittaminen
 • Tukeminen paikallisia ihmisiä: ostamalla paikallisia tuotteita ja palveluita sekä kunnioittamalla paikallisia tapoja ja kulttuureja

Matkailun vaikutukset

Matkailu vaikuttaa paitsi matkailijoihin itseensä myös matkakohteisiin ja ympäristöön laajemmin. Positiivisia vaikutuksia ovat esimerkiksi taloudellinen hyöty matkakohteelle sekä henkilökohtainen kasvu ja mielihyvä matkailijoille. Negatiivisia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi ympäristön kulumisen kiihdyttäminen massaturismin takia, paikallisen kulttuurin häviäminen ja eläinten hyvinvointiin liittyvät eettiset kysymykset. On siis tärkeää pyrkiä vastuulliseen matkailuun, jossa matkailu hyödyttää matkakohteita ja ympäristöä pitkällä tähtäimellä.

Matkustuskohteet ja -tavat

Matkailu on monipuolista ja tarjoaa niin kansainvälisiä kaupunkeja kuin syrjäisempiä luontokohteita. Matkustuskohteen valinta riippuu matkailijan mieltymyksistä, budjetista ja tarkoituksesta. Matkustustavat ovat myös moninaiset: lentäminen, junalla matkustaminen, bussi- ja laivamatkat sekä autoilu ovat yleisimpiä tapoja siirtyä paikasta toiseen. Jokaisella matkustustavalla on omat etunsa ja haittansa.

 • Lentäminen: Nopein tapa siirtyä pitkille matkoille mutta aiheuttaa paljon hiilidioksidipäästöjä.
 • Junalla matkustaminen: Rauhallinen tapa matkustaa, joka on ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin lentäminen.
 • Bussi- ja laivamatkat: Edullisia tapoja matkustaa, mutta vaativat enemmän aikaa kuin lentäminen. Bussilla matkustaminen on ympäristöystävällisempi vaihtoehto.
 • Autoilu: Joustava tapa matkustaa, mutta aiheuttaa ympäristövaikutuksia ja vaatii ajotaitoa ja pitkiä ajomatkoja.

Päätelmä

Matkailu ja maantiede ovat läheisesti sidoksissa toisiinsa: matkailijat tutustuvat uusiin paikkoihin ja ilmiöihin, kun taas maantieteilijät tutkivat ihmisten toimintaa ja ympäristöä eri puolilla maapalloa. Tärkeää on kuitenkin toimia vastuullisesti matkailijana ja pyrkiä vähentämään matkailun haittavaikutuksia.