Mitä on pilvipalvelu ja miten se toimii?

Mitä on pilvipalvelu ja miten se toimii?

Pilvipalvelu on yleistynyt viime vuosina valtavasti ja moni käyttää sitä päivittäin ilman, että tietää tarkkaan miten se toimii ja mitä se tarkalleen ottaen on. Tässä artikkelissa käymme läpi pilvipalvelun perusasiat ja opimme miten se toimii.

Pilvipalvelu tarkoittaa yleisesti ottaen sitä, että tietokoneen tallennustilaa tai laskentatehoa käytetään pilvipalveluntarjoajan kautta. Pilvipalveluun tallennetut tiedostot eivät siis fyysisesti sijaitse omalla tietokoneella, vaan ne tallennetaan palveluntarjoajan servereille, joiden kautta niihin voidaan päästä käsiksi internetin välityksellä. Pilvipalveluun voi tallentaa esimerkiksi kuvia, videoita, musiikkia, dokumentteja tai muita tiedostoja.

Pilvipalvelun etuja ovat esimerkiksi se, että tiedostot ovat saatavilla mistä tahansa, kunhan on internet-yhteys. Pilvipalveluun tallennettuja tiedostoja ei siis tarvitse kuljettaa mukana esimerkiksi USB-tikulla. Pilvipalvelun avulla myös useammat ihmiset voivat käyttää ja muokata samaa tiedostoa yhtä aikaa.

Pilvipalveluissa on yleensä useita eri palveluita, joita voi käyttää erilaisiin tarkoituksiin. Esimerkkejä pilvipalveluiden tyypillisesti tarjoamista palveluista ovat esimerkiksi sähköpostipalvelu, verkkotallennuspalvelu sekä laskentatehon vuokrauspalvelu.

Sähköpostipalvelu tarjoaa pilvessä tallennetun sähköpostilaatikon, jonka kautta voi käyttää esimerkiksi Gmailia tai Outlookia. Tämä on helppo ja turvallinen tapa hallita sähköposteja.

Verkkotallennuspalvelulla tarkoitetaan pilvipalvelua, johon voi tallentaa eri tyyppisiä tiedostoja. Tunnettuja esimerkkejä näistä verkkotallennuspalveluista ovat Dropbox, Google Drive ja iCloud.

Laskentatehon vuokrauspalvelu puolestaan mahdollistaa laskennallisesti raskaampien tehtävien suorittamisen pilvipalvelussa. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun oma tietokone ei riitä tarvittavan laskentatehon omatoimiseen suorittamiseen. Tällä palvelulla voidaan myös nopeuttaa esimerkiksi tietokonemalleihin liittyvän tutkimuksen suorittamista.

Pilvipalvelun toiminta perustuu siis siihen, että käyttäjän tietokoneella sijaitsevat tiedostot, ohjelmat tai sovellukset ovat yhteydessä pilvipalvelun tarjoajan palvelimeen. Tämän vuoksi pilvipalvelun käyttämiseen tarvitaan toimiva internet-yhteys. Kun käyttäjä esimerkiksi avaa pilvipalvelussa tallennetun tiedoston, tietokone pyytää palvelimelta tiedoston siirtoa käyttäjän tietokoneelle. Tiedosto avautuu tämän jälkeen käyttäjän tietokoneella normaalisti. Tiedoston muokkaaminen, tallentaminen ja jakaminen tapahtuu vastaavasti pilvipalvelun kautta.

Pilvipalveluiden turvallisuus herättää usein kysymyksiä ja epäilyksiä. Pilvipalveluntarjoajilla on vastuu asiakkaidensa tiedon turvallisuudesta ja he pyrkivätkin jatkuvasti kehittämään palvelujaan siten, että ne ovat mahdollisimman turvallisia. Pilvipalvelun käyttäjän on tärkeää itsekin huolehtia turvallisuudestaan, esimerkiksi valitsemalla tarpeeksi vahvat salasanat ja käyttämällä kaksivaiheista tunnistautumista.

Kaiken kaikkiaan pilvipalvelu on monipuolinen ja käytännöllinen tapa tallentaa ja jakaa tiedostoja. Yhä useammat ihmiset ja yritykset käyttävät pilvipalveluita päivittäisessä työskentelyssään, sillä palvelu säästää aikaa ja vaivaa tiedostojen kuljettamiselta ja tiedostojen jakaminen mahdollistuu helposti useamman ihmisen kesken. On myös tärkeää muistaa tietoturva ja huolehtia oman henkilökohtaisen turvallisuuden lisäksi myös jokaisen pilvipalveluntarjoajan asianmukaisesta tietoturvasta, tällä tapaa kaikki tiedostosi ovat turvassa.