Miten eri uskonnot suhtautuvat kuolemaan ja elämän jatkumiseen?

tietotekniikka

Uskonto on ollut ihmiskunnan elämän osa niin kauan kuin historia muistaa. Erilaisia uskontoja on maailmassa satoja ja jokainen niistä käsittelee erilaisia aiheita ja arvoja. Yksi tärkeimmistä aiheista, johon erilaiset uskonnot suhtautuvat, on kuolema ja sen jälkeinen elämä. Tässä artikkelissa tarkastelemme tarkemmin, miten eri uskonnot käsittelevät kuolemaa ja sen jälkeistä elämää.

Kristinusko

Kristinusko on yksi suurimmista uskonnoista maailmassa ja sen perusta on Jeesuksen opetuksissa. Kristinusko uskoo yhteen ainoaan Jumalaan, joka on luonut maailman ja kaikki sen asukkaat. Kristinuskon mukaan ihmiset ovat syntisiä ja ansaitsevat kuolemanrangaistuksen, mutta Jeesus Kristus tuli maailmaan sovittiakseen ihmisten synnit ristinkuolemansa kautta.

Uskonnollisessa käytännössä kristityt uskovat, että kuoleman jälkeen sielu menee joko taivaaseen tai helvettiin. Taivas on paikka, jossa ihmiset voivat elää iankaikkista elämää yhdessä Jumalan kanssa, kun taas helvetti on paikka, jonne synnit valinneet joutuvat kärsimään ikuisesti. Kristinuskon mukaan Jeesuksen ylösnousemus on todiste siitä, että kuoleman jälkeen on olemassa elämä, ja että usko Jumalaan ja Jeesukseen pelastaa ihmiset kuoleman jälkeiseltä rangaistukselta.

 • Kristinusko uskoo yhteen ainoaan Jumalaan.
 • Jeesus Kristus tuli maailmaan sovittaakseen ihmisten synnit.
 • Kuoleman jälkeen sielu menee joko taivaaseen tai helvettiin.
 • Usko Jumalaan ja Jeesukseen pelastaa ihmiset kuoleman jälkeiseltä rangaistukselta.

Islam

Islam on toinen suuri maailmanuskonto, jonka perustaja on profeetta Muhammad. Uskonnon keskeiset opit löytyvät Koraanin pyhästä kirjasta. Islamissa on viisi keskeistä uskonpilaria, joista tärkeimpänä pidetään uskoa yhteen ainoaan Jumalaan, Allahiin. Islamin uskonopissa ihmistä rangaistaan kuoleman jälkeen tai palkitaan sen mukaan, kuinka hyvin hän on noudattanut islamin ohjeita elämänsä aikana.

Kuoleman jälkeen islamin mukaan ihminen kohtaa Jumalan tuomion. Hyvin eläneet ihmiset ansaitsevat pääsyn paratiisiin, joka on paikka täynnä onnea ja nautintoja. Huonosti eläneet ihmiset puolestaan joutuvat helvettiin, joka on täynnä kärsimystä ja kipua. Islamin mukaan Jumalan päätös on lopullinen, eikä kenelläkään ole valtaa muuttaa sitä.

 • Uskonpilarit: usko yhteen ainoaan Jumalaan, rukoileminen, paastoaminen, hyväntekeväisyys ja pyhiinvaellus Mekkaan.
 • Kuoleman jälkeen ihminen kohtaa Jumalan tuomion.
 • Hyvin eläneet ihmiset ansaitsevat pääsyn paratiisiin.
 • Huonosti eläneet ihmiset joutuvat helvettiin.

Buddhalaisuus

Buddhalaisuus on uskonto, joka perustuu buddhan, Siddhartha Gautaman, opetuksiin ja filosofiaan. Buddhalaisuus uskoo, että syntymä, kuolema ja uudelleensyntyminen ovat luonnon kiertokulkuja. Tavoitteena on vapautua tästä kierroksesta ja saavuttaa nirvana, joka on täydellinen rauhan tila. Buddhalaisuus ei usko Jumalaan, vaan se keskittyy itseen ja oman mielen hallintaan.

Buddhalaisuus opettaa, että kuolema on osa elämää ja että kaikki elävät olennot kokevat kuoleman. Kuoleman jälkeen buddhalaiset uskovat, että uudelleensyntyminen tapahtuu uudessa muodossa. Tämä uudelleensyntyminen tapahtuu sen mukaan, kuinka hyvin ihminen on elänyt elämänsä aikana. Hyvin eläneet ihmiset voivat saavuttaa nirvanan, kun taas huonosti eläneet voivat joutua takaisin uudelleensyntymän kiertokulkuun.

 • Buddhalaisuus uskoo, että kaikki elävät olennot kokevat kuoleman.
 • Uudelleensyntymä tapahtuu sen mukaan, kuinka hyvin ihminen on elänyt elämänsä aikana.
 • Hyvin eläneet ihmiset voivat saavuttaa nirvanan.
 • Huonosti eläneet voivat joutua takaisin uudelleensyntymän kiertokulkuun.

Judaismi

Judaismi on yksi vanhimmista maailmanuskonnoista ja sen perusta löytyy juutalaisen perinteen pyhistä teksteistä. Judaismi uskoo yhteen ainoaan Jumalaan, joka on luonut kaiken. Judaismi opettaa, että kuolema ei ole loppu, vaan sielu jatkaa elämäänsä. Juutalaisessa uskonnossa kuolemanjälkeinen elämä ei kuitenkaan ole yhtä merkityksellistä kuin täällä ajassa eläminen.

Juutalaisuuden mukaan ihmisen kuoleman jälkeen sielu jatkaa elämäänsä joko paratiisissa tai helvetissä, mutta ne eivät ole samanlaisia kuin kristinuskon tai islamin vastaavat käsitteet. Juutalaisuudessa uskotaan myös, että kuolleen ihmisen henki voi vaikuttaa elävien ihmisten elämään, ja että kuolleiden muistaminen on tärkeä osa uskonnollista käytäntöä.

 • Judaismi uskoo yhteen ainoaan Jumalaan.
 • Kuolema ei ole loppu, sielu jatkaa elämäänsä.
 • Kuolemanjälkeinen elämä ei ole yhtä merkityksellistä kuin täällä ajassa eläminen.
 • Kuolleen ihmisen henki voi vaikuttaa elävien ihmisten elämään.

Hindulaisuus

Hindulaisuus on vanha uskonto, joka perustuu moni-jumalaisuuteen ja monimuotoisuuteen. Se uskoo, että ihmisten elämät muodostavat ikuisen kiertokulun, jonka alussa on syntymä ja lopussa kuolema. Hindulaisuudessa pyritään vapautumaan tästä kiertokulusta ja saavuttamaan moksha, joka on täydellinen vapaus. Tämä tarkoittaa, että ihmisen sielu liittyy yhteen pääsielun kanssa maailman kaitselmuksessa.

Hindulaisuus uskoo myös, että kuoleman jälkeen sielu menee uudelleensyntymään uudessa muodossa. Tämä uudelleensyntyminen tapahtuu sen mukaan, kuinka hyvin ihminen on elänyt elämänsä aikana. Jos ihminen on elänyt hyvän elämän, hän syntyy uudelleen paremmassa muodossa, kun taas huonosti eläneet ihmiset voivat syntyä uudelleen heikommassa muodossa. Hindulaisuudessa uskotaan myös, että vain itsensä ylittäminen voi johtaa mokshaan.

 • Hindulaisuus perustuu moni-jumalaisuuteen ja monimuotoisuuteen.
 • Ihmisten elämät muodostavat ikuisen kiertokulun.
 • Hindulaisuudessa pyritään vapautumaan tästä kiertokulusta ja saavuttamaan moksha.
 • Uudelleensyntymä tapahtuu sen mukaan, kuinka hyvin ihminen on elänyt elämänsä aikana.

Yhteenveto

Erilaisilla uskonnoilla on erilaiset tavat käsitellä kuolemaa ja sen jälkeistä elämää. Kristinusko, islam ja juutalaisuus uskovat yhteen ainoaan Jumalaan, kun taas buddhalaisuus ei usko Jumalaan ollenkaan. Kaikki uskonnot kuitenkin jollain tavalla uskovat kuoleman jälkeiseen elämään, oli se sitten taivas, helvetti, nirvana tai paratiisi. Yhteistä näille kaikille uskonnoille on myös usko sielun jatkumiseen kuoleman jälkeen ja siihen, että ihmisen elämä täällä ajassa vaikuttaa siihen, millaisessa elämässä hän on kuoleman jälkeen.