Nykytaiteen suuntauksia

Nykytaiteen suuntauksia ovat viime vuosina muuttuneet monin tavoin. Nykytaide on kehittynyt viime vuosikymmeninä huimaa vauhtia ja on tullut suurelle yleisölle yhä tutummaksi. Tämän päivän taide on muuttunut monimuotoisemmaksi ja yhä useammin se pyrkii välittämään sanomaa ympäröivästä maailmasta ja sen ilmiöistä.

Esittävä nykytaide

Esittävää nykytaidetta ovat esimerkiksi performanssit, tanssi, sirkus ja teatteri. Tämän päivän taiteilijat yhdistävät usein eri taidemuotoja, jolloin syntyy uusia ja raikkaita esityksiä. Monet esittävän taiteen muodot ovat kehittyneet vuosien varrella, ja nykytaiteessa niitä pyritään käyttämään entistä innovatiivisemmin ja yllättävämmin.

Performanssit

Performanssitaide on pitkään ollut näkyvä osa nykytaidetta. Performanssitaiteessa yhdistyvät useat taidemuodot, kuten tanssi ja visuaalinen taide. Performanssit voivat olla hyvin provosoivia ja kritiikin kohteena olleita, tai ne voivat olla yksinkertaisesti kauniita esityksiä. Nykyään performanssit luovat usein tilan, jossa yleisö on aktiivinen osallistuja teoksessa.

Tanssi

Nykytanssi on kehittynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Tanssin keinoin pyritään välittämään tunteita ja kertomaan tarinoita. Nykytaiteessa tanssi on usein abstraktia ja ilmaisuvoimaista. Esimerkiksi fyysinen teatteri on noussut suosituksi tanssin suuntauksien joukossa. Nykytanssisuuntauksissa käytetään usein myös tuttuja tanssityylejä, kuten hip hop, nykybaletti ja breakdance.

Sirkus

Sirkustaiteessa yhdistyvät akrobatia, musiikki, teatteri ja komiikka. Nykyaikainen sirkus on unohtanut perinteiset kliseet ja esittää ennennäkemättömiä temppuja ja tarinoita. Sirkusesityksissä on usein myös vahva sanoma esimerkiksi ekologisesta kestävyydestä.

Visuaalinen nykytaide

Visuaalinen nykytaide kattaa kaiken maalaustaidosta valotaiteeseen. Nykytaiteessa on usein kyse abstraktista ilmaisusta, ja uusien tekniikoiden käytöstä.

Valotaide

Valotaide on yksi visuaalisen nykytaiteen muodoista. Valon avulla taiteilija voi luoda mielenkiintoisia ja visuaalisesti vaikuttavia teoksia, jotka elävät ympäristöön nähden. Valotaide voi hyödyntää myös teknologian tuomia mahdollisuuksia esimerkiksi projisointien tai LED-valojen avulla. Valotaide voi olla myös ääniteoksen tai musiikin kanssa yhdistettynä.

Graffiti ja katutaide

Graffitit ja katutaide ovat nykyään suosittuja tapoja ilmaista itseään. Graffitit ovat usein ison mittakaavan taideteoksia, joita löytyy katukuvasta kaupungeissa ympäri maailmaa. Katutaide on laajentunut koko yhteiskunnan tietoisuuteen esimerkiksi aktivismin ja kaupunkien kaunistamisen muodoissa. Taidetta ei välttämättä löydy perinteisestä galleriasta vaan ympäröivästä kaupunkikuvasta.

Taideteollisuus

Taideteollisuus yhdistää elektroniikan, muotoilun, tietokonegrafiikan ja käsityön yhteen. Tämän päivän taiteilijat hyödyntävät nykyteknologiaa luodakseen uusia taidemuotoja.

3D-tulostus

3D-tulostus on taideteollisuuden uusi suuntaus. Taideteos voidaan piirtää tietokoneohjelmalla, ja sitten tulostaa kolmiulotteisena objektina. 3D-tulostus on helpottanut taideteosten tekemistä ja mahdollistanut entistä monimuotoisemmat teokset, jotka ovat huomattavasti kestävämpiä kuin perinteiset taideteokset.

Tietokonegrafiikka

Tietokonegrafiikka on taideteollisuuden ala, joka hyödyntää tietotekniikan keinoja. Taiteilija voi luoda tietokoneohjelmalla uusia visuaalisia efektejä, joita ei perinteisillä keinoilla saavuteta. Tietokonegrafiikka on yksi sisällöltään ja toteutukseltaan moninaisimmista nykytaiteen aloista.

Päätelmä

Nykytaide on monimuotoista ja siinä korostuu tekniikan käyttö. Taiteessa pyritään usein välittämään sanomaa ympäröivästä maailmasta. Esittävä nykytaide, visuaalinen nykytaide ja taideteollisuus ovat kaikki yhtä tärkeitä suuntauksia. Nykytaiteilijat yhdistävät usein eri taidemuotoja, jolloin syntyy uusia ja raikkaita teoksia.