Proosan tekniikat – kertoja, näkökulma, juoni

Proosan tekniikat – kertoja, näkökulma, juoni

Proosa eli kertova kirjallisuus on kirjallisuuden laji, joka kertoo tarinaa ja rakentaa maailmaa sanallisin keinoin. Kertojan valinta, näkökulman valinta ja juonen kehittely ovat tärkeitä tekijöitä proosan rakentamisessa. Jokaisella näistä tekijöistä on merkittävä rooli siinä, millainen kokemus lukijalle syntyy.

Kertoja

Kertojan valinta on yksi tärkeimmistä tekijöistä proosan rakentamisessa. Kertoja voi olla ensimmäisen tai kolmannen persoonan kertoja. Ensimmäisen persoonan kertoja kertoo tarinan omin sanoin, ja kolmannen persoonan kertoja kertoo tarinan ulkopuolisena tarkkailijana.

Kolmannen persoonan kertoja on yleensä objektiivisempi ja etäämpi tarinan tapahtumista. Ensimmäisen persoonan kertoja sen sijaan tuo lukijalle läheisemmän kokemuksen tarinan tapahtumista, koska kertoja on osa tarinaa.

Kertojan valinnalla voi olla merkittävä vaikutus siihen, millaisen kuvan lukija saa tarinasta. Jokaisella kertojalla on oma äänensä, joka välittyy lukijalle.

Näkökulma

Näkökulman valinta on toinen tärkeä tekijä proosan rakentamisessa. Näkökulmaksi kutsutaan sitä, millä tavoin tarinan tapahtumat kerrotaan. Näkökulma voi olla esimerkiksi yhden henkilön, usean henkilön tai ulkopuolisen näkökulma.

Yhden henkilön näkökulma on yleensä läheisin ja antaa lukijalle parhaan mahdollisuuden samaistua tarinan henkilöhahmoon. Usean henkilön näkökulma taas voi antaa lukijalle laajemman kuvan tarinan tapahtumista ja hahmojen motivaatioista.

Ulkoapäin kerrotussa näkökulmassa tarinan tapahtumia katsotaan ulkopuolisen tarkkailijan silmin. Tällainen näkökulma voi olla hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun tarinan tapahtumat ovat monimutkaisia tai kun halutaan antaa lukijalle erityinen näkökulma tarinan aiheeseen.

Juoni

Juoni on proosan selkäranka. Juoni pitää tarinan kasassa ja luo jännitettä tarinan tapahtumiin. Hyvä juoni koukuttaa lukijan ja saa hänet kiinnostumaan tarinan hahmoista ja tapahtumista.

Yksi tärkeimmistä asioista juonen kehittelyssä on konflikti. Konflikti on tarinan keskeinen ongelma tai taistelu, joka juonessa ratkaistaan. Konfliktin ratkaisu on tarinan huippukohta, joka ratkaisee kaiken tarinan tapahtumissa.

Kirjailijan tehtävä juonen kehittelyssä on luoda jännite, joka pitää lukijan kiinnostuneena. Hyvä juoni on sellainen, joka yllättää lukijan ja pitää hänet kiinnostuneena loppuun saakka.

Proosan teknisyyden merkitys

Proosan kirjoittaminen on taito, joka vaatii teknistä taitoa. Tekninen taito tarkoittaa sitä, että kirjoittaja pyrkii kirjoittamaan tehokkaasti ja tehokkaasti ilmaisemaan ajatuksensa.

Proosan teknisyydellä on merkittävä rooli siinä, millainen vaikutelma tarinasta syntyy lukijalle. Kirjailijan tehtävä on valita kertoja, näkökulma ja juoni niin, että ne tukevat kirjailijan tarkoitusta ja välittävät lukijalle halutun vaikutelman.

Esimerkiksi ensimmäisen persoonan kertojan valinta voi antaa lukijalle erilaisen vaikutelman tarinan tapahtumista kuin kolmannen persoonan kertojan valinta. Juonen kehittelyllä ja konfliktin ratkaisulla taas on merkittävä vaikutus siihen, millainen vaikutelma lukijalle tarinasta jää.

Johtopäätös

Proosan tekniset elementit ovat tärkeitä tarinan rakentamisessa. Kertojan valinta, näkökulma ja juonen kehittely ovat kaikki tärkeitä tekijöitä siinä, millainen vaikutelma lukijalle tarinasta syntyy.

Kirjoittajan tehtävä on valita nämä elementit niin, että ne tukevat kirjailijan tarkoitusta ja välittävät lukijalle halutun vaikutelman. Hyvä proosa tarjoaa lukijalle elämyksen, joka jää mieleen pitkäksi aikaa. Kirjailijan tehtävä on luoda tarina, joka on vaikuttava ja unohtumaton.