Suomen murteet ja niiden ominaisuudet

tietotekniikka

Suomen murteet ja niiden ominaisuudet

Suomen kielen moninaisuus on yksi sen merkittävimmistä piirteistä. Vaikka kieli onkin virallinen suomen kieli, on suomen murteita eri puolilla Suomea. Suomen kielessä on erityisesti Itämeren suomenpuhujilla oma kielimuotonsa. Suomen murteissa on paljon yhteisiä piirteitä, mutta myös erilaisuuksia.

Suomen murteet voidaan jakaa kahteen pääryhmään: länsisuomalaisiin ja itäsuomalaisiin murteisiin. Länsisuomalaisia murrealueita löytyy ennen kaikkea länsirannikolta ja saaristosta. Itäsuomalaisia murrealueita puolestaan on eri puolilla Itä-Suomea.

Länsisuomalaisille alueille tunnusomaista on muun muassa ns. konsonanttivaihto, joka tarkoittaa sitä, että tietyillä sanoilla m-kirjain muuttuu p-kirjaimeksi ja k:n tilalle tulee h-kirjain. Esimerkiksi sana 'lintu' voi kuulostaa länsisuomalaisessa murteessa 'linpu' tai 'limbu'. Itäsuomessa tällaista vaihtelua ei esiinny.

Itäsuomalaisia murteita leimaa puolestaan ns. kantalause eli laajan sanan käyttäminen lyhyemmän sijasta. Esimerkiksi sana 'koti' voi kuulostaa itäsuomalaisessa murteessa 'kodin palatsi'. Myös ns. i-loppuisuus on tyypillistä itäsuomalaisille murteille: esimerkiksi sana 'kissakin' voi kuulostaa itäsuomalaisessa murteessa 'kissakini'.

Suomen murteiden välillä on myös melko suuria eroja ääntämyksessä. Esimerkiksi Turun seudulla ääntämyksessä painotetaan usein eri tavalla kuin esimerkiksi Helsingin seudulla. Myös erilaiset ääntämisvaihtoehdot ovat yleisiä. Esimerkiksi sana 'ylös' voi ääntyä eri puolilla Suomea joko 'yl'ös', 'y'ös' tai 'ylös's'.

Suomen murteiden merkitystä korostaa myös se, että murteiden käyttämistä pidetään yhä tänä päivänäkin osana eri alueiden kulttuuria. Myös murteiden käyttöön liittyy usein muistoja ja tiettyä nostalgisuutta.

On tärkeää huomata, että suomen murteissa on lukuisia eroja ja yksittäiset alueet voivat sisältää useita erilaisia murteita. Lisäksi on hyvä muistaa, että suomen kielen murteiden lisäksi Suomessa puhutaan myös muita kieliä, kuten saamea, ruotsia ja venäjää.

Yhteenveto

Suomen murteet ja niiden ominaisuudet ovat tärkeä osa Suomen kielimuotoa. Suomessa puhutaan useita kieliä ja Suomen murteet ovat osa monimuotoista kielimaisemaa. Länsi- ja itäsuomalaiset murteet eroavat toisistaan muun muassa konsonanttivaihtelun ja sanaston käytön suhteen. Murteiden käyttämistä pidetään yhä osana alueen kulttuuria ja murteiden avulla voidaan luoda yhteenkuuluvuutta ja nostalgiasta muistoja.