Vieraskieliset sanonta- ja idiomit

tietotekniikka
Vieraskieliset sanonta- ja idiomit ovat osa jokapäiväistä kieltä, mutta niiden merkitys ja alkuperä saattavat olla monelle hämärän peitossa. Tässä artikkelissa käsittelemme erilaisia vieraskielisiä sanontoja ja idiootteja sekä niiden taustoja ja alkuperää.

Sanontojen ja idiomeiden merkitys

Sanontoja ja idiootteja käytetään monessa eri yhteydessä, ja niiden merkitys saattaa olla hyvin konkreettinen tai kuvainnollinen. Usein sanonnat ja idiomit ovat muodostuneet historiallisten tapahtumien, kulttuuriperinnön tai uskontoon liittyvien merkitysten ympärille. Ne ovat osa kieltä ja sen ilmaisuvoimaa, ja osaavasti käytettynä ne voivat auttaa ilmaisemaan ajatuksia ja tunteita tehokkaasti.

Sanontojen ja idiomeiden alkuperä

Monet vieraskieliset sanonnat ja idioomit saavat alkunsa antiikin kulttuurista, josta niitä on siirretty ja sopeutettu muille kielille. Esimerkiksi latinan kielestä peräisin olevat sanonnat ja idioomit ovat yleisiä monissa kielissä. Myös Raamatun kertomukset ovat antaneet paljon sanontoja ja idiootteja, esimerkkeinä vaikkapa "kultainen sääntö" tai "pää lyödään seinään". Toisaalta sanontojen ja idioottien alkuperä voi olla hyvin käytännöllinen. Esimerkiksi "kädet ylhäällä" tai "kääriä hihat" ovat saaneet alkunsa käytännöllisistä töistä, joissa nämä eleet ovat olleet tarpeellisia. Sanontoja ja idiootteja on myös keksitty ja muodostettu eri kielissä, usein tietyn ajankohtaisen ilmiön tai tapahtuman innoittamana. Esimerkiksi suomalaiseen kieleen ovat 2000-luvulla ilmestyneet uudissanat kuten "möllöttää" tai "helvetinmoiset", jotka ovat saaneet käyttöönsä uudet merkitykset.

Sanontojen ja idiomeiden käyttö

Sanontojen ja idioottien käyttö saattaa olla haasteellista, sillä niiden merkitys ei aina ole selvä tai itsestään selvä. Onkin tärkeää ymmärtää niiden taustat ja alkuperä, jotta niiden käyttöä voi soveltaa monipuolisesti eri tilanteissa. Toisaalta sanontojen ja idioottien ymmärtäminen ja käyttö saattaa myös kuulua tiettyyn kielitasoon tai ikäpolveen. Esimerkiksi vanhemmat sukupolvet käyttävät usein erilaisia sanontoja ja idiootteja verrattuna nuorempiin. On myös huomioitava, että sanontojen ja idioottien käyttö saattaa vaihdella eri kielissä ja eri kulttuureissa. Siksi on tärkeää ymmärtää eri kielten, kulttuurien ja tapojen välisiä eroja, jotta kommunikaatio onnistuu mahdollisimman sujuvasti.

Esimerkkejä vieraskielisistä sanonnoista ja idiooteista

Englannin kielisiä sanontoja ja idiomeita

 • "Kill two birds with one stone" - Tehdä kaksi asiaa yhdellä kertaa
 • "Break a leg" - Toivottaa hyvää onnea ennen esitystä
 • "Cat got your tongue?" - Miksi olet niin hiljaa?
 • "It's raining cats and dogs" - Sataa kaatamalla

Ranskan kielisiä sanontoja ja idiomeita

 • "C'est la vie" - Niin se elämä menee
 • "Deja vu" - Tuntuu kuin olisi jo kerran kokenut tämän
 • "Enchanté" - Hauska tutustua
 • "Faux pas" - Moka

Espanjan kielisiä sanontoja ja idiomeita

 • "No hay de qué" - Eipä kestä
 • "Ojo por ojo, diente por diente" - Silmä silmästä, hammas hampaasta
 • "Vale la pena" - Kannattaa
 • "La gota que colma el vaso" - Viimeinen pisara

Saksan kielisiä sanontoja ja idiomeita

 • "Den Nagel auf den Kopf treffen" - Sanoa suoraan ja tarpeellinen asia
 • "Durch dick und dünn gehen" - Kulkea paksulti ja ohuelti
 • "Jemandem auf den Zahn fühlen" - Kyseenalaistaa ja tutkia toisen henkilön väitteitä
 • "Das Kind mit dem Bade ausschütten" - Hylätä hyvä asia liiallisuuden takia

Johtopäätökset

Vieraskieliset sanonnat ja idiootit ovat osa jokapäiväistä kieltä, ja niiden merkitys ja tausta kannattaa ymmärtää, jotta niitä osaa käyttää sopivissa tilanteissa. Sanontojen ja idioottien käyttö on myös osa kulttuurista kommunikaatiota, ja eri kielet ja kulttuurit voivat tuoda mukanaan uusia ja mielenkiintoisia tapoja ilmaista ajatuksia ja tunteita. Ole siis utelias ja avoin uusille kielille ja kulttuureille - ehkä löydät uusia sanontoja ja idiootteja, jotka valaisevat monikulttuurista maailmaamme.