Ympäristöystävällinen liikenne - mitä se tarkoittaa? 9. Kestävän kehityksen periaatteet

tietotekniikka

Ympäristöystävällinen liikenne - mitä se tarkoittaa?

Ympäristöystävällinen liikenne tarkoittaa liikennettä, joka minimoi haitalliset ympäristövaikutukset. Liikenteellä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen ja ympäristön tilaan, joten ympäristöystävällinen liikenne on tärkeä osa kestävää kehitystä. Ympäristöystävällinen liikenne voi tarkoittaa monia eri asioita. Se voi olla esimerkiksi joukkoliikennettä, joka vähentää yksityisautoilun tarvetta. Se voi olla myös kevyen liikenteen edistämistä kuten pyöräilyä ja kävelyä, jotka ovat terveellisiä ja ympäristöystävällisiä tapoja liikkua. Lisäksi ympäristöystävällinen liikenne voi tarkoittaa polttoainetaloudellisten autojen käyttöä tai sähkö- ja hybridi-autojen käyttöä.

Kestävän kehityksen periaatteet

Ympäristöystävällinen liikenne liittyy läheisesti kestävän kehityksen periaatteisiin. Kestävän kehityksen tavoitteena on tyydyttää nykyajan tarpeet turvaamalla samalla tulevien sukupolvien mahdollisuudet tyydyttää omat tarpeensa. Kestävän kehityksen periaatteet pohjautuvat kolmeen pääperiaatteeseen: ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Ekologinen kestävyys tarkoittaa ympäristön ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ympäristöystävällinen liikenne edistää ekologista kestävyyttä vähentämällä liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi sähkö- ja hybridiautot ovat ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, sillä ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja ilmanlaatuun vaikuttavia muita päästöjä. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että kehitys tulee suunnitella niin, että se edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia. Ympäristöystävällinen liikenne lisää sosiaalista kestävyyttä, sillä se mahdollistaa liikkumisen myös niille ihmisille, joilla ei ole omaa autoa. Tämä edistää tasa-arvoa ja helpottaa ihmisten arkea. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että kehitys tulee suunnitella niin, että se edistää taloudellista kehitystä pitkällä aikavälillä. Ympäristöystävällinen liikenne voi edistää taloudellista kestävyyttä esimerkiksi vähentämällä liikenteen aiheuttamia terveyshaittoja ja sitä kautta säästäen kustannuksia terveydenhuollolta. Kaiken kaikkiaan ympäristöystävällinen liikenne on tärkeä osa kestävää kehitystä. Se vähentää liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia ja edistää ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kestävää kehitystä. Yksittäinen ihminen voi edistää ympäristöystävällistä liikennettä valitsemalla esimerkiksi pyöräilyn, kävelyn tai julkisen liikenteen yksityisautoilun sijaan. Lisäksi yritykset ja julkinen sektori voivat edistää ympäristöystävällistä liikennettä esimerkiksi tarjoamalla työntekijöilleen joukkoliikenteen tukia tai edistämällä polttoainetaloudellisten autojen käyttöä.